ROI index, Bratislava | Trenčín +421 (0) 908 771 673 info@roi-index.com

Adresa:
ROI index, s.r.o.
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava


Telefón: +421 (0) 908 771 673
Email: info@roi-index.com

IČO: 52808297
DIČ: 2121160965
IBAN: SK81 0900 0000 0051 6773 8923


ROI index, s.r.o.
SNP 72
018 51 Nová Dubnica