Google Partner
Doména

Výber názvu domény je jedným z najdôležitejších aspektov budovania webovej stránky alebo všeobecnej prítomnosti na internete.

Názov domény je jedinečná adresa webovej stránky. Zvyčajne pozostáva z názvu webovej stránky a rozšírenia názvu domény. Zapamätateľná doména posilní vašu značku a pomôže vášmu publiku nájsť váš web.

Dizajn manuál

Dizajn manuál znamená konštrukčný manuál alebo manuály platné a použiteľné na vývoj, modernizáciu, modernizáciu, renováciu alebo prestavbu, ktoré sú obsahom.

Dizajnová príručka  znamená príručku, ktorá stanovuje dodatočné estetické, dizajnové, skryté a utajené požiadavky platné pre firmy. Projektová príručka môže, ale nemusí, uvádzať príklady rozmiestnenia prvkov, o ktorých sa domnieva, že sú v súlade s nariadeniami . Počiatočnú formu Dizajn manuálu je možné časom aktualizovať.

Digital PIE

Súťaž marketingových agentúr na Slovensku. Digital PIE organizuje Asociáciia digitálnych marketingových agentúr Slovenska ADMA spolu s TheMarketers.biz. Súťaž vyhrajú vďaka hodnoteniu profesionálnej poroty najlepšie projekty v oblasti digitálneho marketingu na Slovensku každý rok.

Dark web

Dark web je súčasťou internetu, ktorý nie je viditeľný pre vyhľadávače a na prístup k nemu je potrebné použiť anonymizačný prehliadač s názvom Tor.