Marketingový slovník

Freelancer

Od začiatku pandémie sa čoraz viac ľudí sa stáva nezávislými pracovníkmi a digitálnymi nomádmi, ktorí sa pri svojej práci spoliehajú na internet a technológie. Práca na voľnej nohe je najlepšou voľbou pre ľudí, ktorí chcú zosúladiť svoj osobný a pracovný život. Umožňuje im tiež splniť si túžbu cestovať alebo tráviť viac času doma s rodinou.

Facebook Ads

Facebook Ads je reklamná platforma sociálnej siete Facebook, ktorej cieľom je propagovať produkty a služby prostredníctvom publikácií alebo reklám s textom, obrázkom alebo videom. Je to marketingový kanál, ktorý firmy využívajú vo veľkej miere vďaka veľkému publiku (asi 2 200 miliónov ľudí) a veľkým možnostiam segmentácie.

Image

Marketingová agentúra ROI index so srdcom pre online marketing. Pomáhame firmám rásť na internete, počítame s návratnosťou investícií do reklamy. Garantujeme Vám prvú stranu na Google pri optimalizácií pre vyhľadávače.

ROI index

Reklama na internete

Sociálne siete

Image
© 2022 ROI index | Marketingová agentúra v Bratislave a Trenčíne
Image

Pomáhame firmám rásť

Office

Krajná 86
Bratislava

Office

Gen. M. R. Štefánika 426
Trenčín

Sídlo

Lermontovova 3
Bratislava
+421 908 771 673