Google Partner

Marketingový slovník

Freelancer

Od začiatku pandémie sa čoraz viac ľudí sa stáva nezávislými pracovníkmi a digitálnymi nomádmi, ktorí sa pri svojej práci spoliehajú na internet a technológie. Práca na voľnej nohe je najlepšou voľbou pre ľudí, ktorí chcú zosúladiť svoj osobný a pracovný život. Umožňuje im tiež splniť si túžbu cestovať alebo tráviť viac času doma s rodinou.

Facebook Ads

Facebook Ads je reklamná platforma sociálnej siete Facebook, ktorej cieľom je propagovať produkty a služby prostredníctvom publikácií alebo reklám s textom, obrázkom alebo videom. Je to marketingový kanál, ktorý firmy využívajú vo veľkej miere vďaka veľkému publiku (asi 2 200 miliónov ľudí) a veľkým možnostiam segmentácie.