Google Partner

Marketingový slovník

JavaScript

JavaScript je skriptovací alebo programovací jazyk, ktorý vám umožňuje implementovať komplexné funkcie na webových stránkach – zakaždým, keď webová stránka robí viac, než len sedí a zobrazuje statické informácie, na ktoré sa môžete pozrieť – zobrazuje včasné aktualizácie obsahu, interaktívne mapy, animované 2D/ 3D grafika, rolovacie video jukeboxy atď. Môžete sa staviť, že je to pravdepodobne JavaScript. Je to tretia vrstva vrstvového koláča štandardných webových technológií, z ktorých dvom ( HTML a CSS ) sme sa oveľa podrobnejšie venovali v iných častiach.