Google Partner

Marketingový slovník

KPI

KPI

Kľúčový ukazovateľ výkonnosti (KPI) je merateľná hodnota, ktorá ukazuje, ako efektívne spoločnosť dosahuje kľúčové obchodné ciele. Organizácie používajú KPI na vyhodnotenie svojho pokroku a úspechu pri dosahovaní cieľov. 

Jednoducho povedané, KPI je cieľ, na dosiahnutí ktorého pracujete. Pre zjednodušenie sa pozrime na tento príklad: vlastníte stánok s jablkami a aby ste boli tento mesiac ziskový, musíte predať 1 000 jabĺk. 

Takže si nastavte svoj KPI: predajte 1 000 jabĺk tento mesiac. Či už je to 250 jabĺk za týždeň alebo ich predáte všetkých 1 000 za prvé 3 dni, váš KPI je dosiahnuť hranicu 1 000. Keď je druhý septembrový týždeň a predali ste 550 jabĺk, môžete sa pozrieť na svoj KPI a vedieť, že ste na dobrej ceste k dosiahnutiu svojho cieľa. 

Aká je definícia kľúčového ukazovateľa výkonnosti (KPI)?
Definícia KPI alebo kľúčového ukazovateľa výkonnosti je „merateľná hodnota používaná na hodnotenie toho, ako úspešná je osoba alebo organizácia pri dosahovaní cieľa“. V podnikoch môžu byť kľúčové ukazovatele výkonnosti buď na vysokej úrovni, alebo môžu byť až na konkrétne oddelenie alebo jednotlivca. KPI na vysokej úrovni sa zvyčajne pozerajú na výkonnosť vášho podnikania ako celku, napríklad dosiahnutie ročného opakujúceho sa výnosu 1 milión Eur v tomto fiškálnom roku. Keď sa ponoríte do procesov, ktoré sú špecifické pre oddelenia, tímy alebo jednotlivcov, ide o KPI nízkej úrovne. 

  •  Prečítajte si aj náš blog