• Google Partner

Blog

Digitálny podpis

Digitálny podpis

Digitálny podpis je všeobecnejší variant elektronického podpisu, používaný len na overenie integrity údajov - nepozmenenosť. Neumožňuje overiť ich autentifikáciu - pôvod.


Za konkrétny príklad digitálneho podpisu možno považovať dôveryhodné overenie hašu vygenerovaného z údajov.

 

Digitálne podpísaný dokument predstavuje: po digitalizácii dokumentu, sa vypočíta hašovaciou funkciou krátky haš, ktorý sa dôveryhodne uchová (prenesie) oddelene od dokumentu a v budúcnosti (u protistrany) zaručuje, že dokument nebol v čase (pri prenose) nijak pozmenený. Zaručenie takéhoto digitálneho podpisu úzko súvisí s bezpečnosťou použitej hašovacej funkcie. Funkciu nemožno považovať za bezpečnú, nezaručuje viac digitálny podpis, ak boli zverejnené postupy hľadania kolízii tejto hašovacej funkcie.

 

Elektronicky podpísať dokument

 

Podporované nepodpísané súbory: .pdf .doc .docx .odt .txt .xml .rtf .png .gif .tif .tiff .bmp .jpg .jpeg

Podporované podpísané súbory: .pdf .xml .asics .scs .asice .sce .p7m .zep .zepx .xzep

Maximálna povolená veľkosť nahrávaného súboru je 4 MB.

 

Elektronický podpis

 

Podpísanie dokumentu

 

Overiť dokumenty online  -  https://qesportal.sk/Portal/sk