Blog

Marketingová agentúra ROI index

Digitálny podpis

Digitálny podpis je všeobecnejší variant elektronického podpisu, používaný len na overenie integrity údajov - nepozmenenosť. Neumožňuje overiť ich autentifikáciu - pôvod.

Za konkrétny príklad digitálneho podpisu možno považovať dôveryhodné overenie hašu vygenerovaného z údajov.

 

Digitálne podpísaný dokument predstavuje: po digitalizácii dokumentu, sa vypočíta hašovaciou funkciou krátky haš, ktorý sa dôveryhodne uchová (prenesie) oddelene od dokumentu a v budúcnosti (u protistrany) zaručuje, že dokument nebol v čase (pri prenose) nijak pozmenený. Zaručenie takéhoto digitálneho podpisu úzko súvisí s bezpečnosťou použitej hašovacej funkcie. Funkciu nemožno považovať za bezpečnú, nezaručuje viac digitálny podpis, ak boli zverejnené postupy hľadania kolízii tejto hašovacej funkcie.

 

Elektronicky podpísať dokument

 

Podporované nepodpísané súbory: .pdf .doc .docx .odt .txt .xml .rtf .png .gif .tif .tiff .bmp .jpg .jpeg

Podporované podpísané súbory: .pdf .xml .asics .scs .asice .sce .p7m .zep .zepx .xzep

Maximálna povolená veľkosť nahrávaného súboru je 4 MB.

 

Elektronický podpis

 

Podpísanie dokumentu

 

Overiť dokumenty online  -  https://qesportal.sk/Portal/sk

Image

Marketingová agentúra ROI index so srdcom pre online marketing. Pomáhame firmám rásť na internete, počítame s návratnosťou investícií do reklamy. Garantujeme Vám prvú stranu na Google pri optimalizácií pre vyhľadávače.

ROI index

Reklama na internete

Sociálne siete

Image
© 2022 ROI index | Marketingová agentúra v Bratislave a Trenčíne
Image

Pomáhame firmám rásť

Office

Krajná 86
Bratislava

Office

Gen. M. R. Štefánika 426
Trenčín

Sídlo

Lermontovova 3
Bratislava
+421 908 771 673