• Google Partner

Blog

Moderný marketing

Moderný marketing

Moderné marketingové koncepty - vlastnosti a výhody

Tento pojem uprednostňuje spotrebiteľa, ktorý vytvára zisk. Keď podnik používa moderné marketingové koncepty, musí pochopiť, že úspech meria na základe schopnosti zistiť, čo budúci spotrebitelia chcú/potrebujú, a potom ponúkať služby, ktoré tieto priania/potreby uspokojujú.

Splnenie tejto úlohy je motiváciou pre všetky obchodné marketingové rozhodnutia a konečným cieľom je urobiť spotrebiteľa šťastným.

Význam moderných marketingových konceptov

Sledovanie aspektov moderných marketingových konceptov je prospešné nielen pre spotrebiteľov, ale môže byť prospešné aj pre podniky, ktoré im slúžia. Podnik môže zhodnotiť svoje operácie v plnom rozsahu, aby zistil, či rôzne oddelenia a systémy, ako napríklad predaj a marketing, efektívne spolupracujú pri monitorovaní údajov a výsledkov marketingových stratégií.

To zdôrazňuje dôležitosť integrovaných vzťahov medzi oddeleniami a schopnosť zhromažďovať a analyzovať údaje o spotrebiteľoch, aby sa zabezpečili dokonalé služby zákazníkom.

5 moderných marketingových konceptov

Výrobný koncept

Predtým, ako môže podnik ponúknuť produkt spotrebiteľom, musí daný produkt najskôr vyrobiť. Tento koncept je založený na filozofii, že čím viac sa niečoho vyrobí, tým menej to stojí pre spotrebiteľov, a ak firma vie prísť na to, ako vyrobiť produkt v masovom meradle (fabriky), znižuje to náklady aj pre nich. Ak by sa tento koncept dal opísať 4 slovami, bolo by to: Zvýšiť zisky, znížiť náklady.

Koncept produktu

Bez ohľadu na to, aká vysoká je kvalita produktu, spotrebiteľ v podstate zvažuje náklady, dostupnosť a efektívnosť predtým, ako sa rozhodne kúpiť produkt. Ak podnik vyrába luxusný tovar, ktorý je drahý, potom je počet spotrebiteľov ochotných, ale produktu možno nižšie, čo z neho robí špecializovaný produkt.

Koncept predaja

Tento koncept, ktorý sa zaoberá procesom skutočného predaja produktu, zdôrazňuje dôležitosť predaja čo najväčšieho množstva produktu bez ohľadu na to, či sú uspokojené potreby spotrebiteľa alebo kvalita produktu/služby. Samotné nasledovanie tohto konceptu nevedie k dlhodobým spotrebiteľským vzťahom, spokojnosti alebo konzistentnému predaju produktu.

Marketingový koncept

Ako už bolo uvedené, marketingová koncepcia kladie spotrebiteľa za hlavnú prioritu obchodných operácií. Všetky motivácie pre vytvorenie produktu a vytvorenie marketingovej stratégie na oslovenie potenciálnych spotrebiteľov sú všetky s cieľom splniť ich priania a potreby zvýšiť ich spokojnosť. To môže viesť k tomu, že podnik bude preferovanou voľbou medzi svojimi konkurentmi, pretože na prvé miesto kladie potreby spotrebiteľov.

Koncept spoločenského marketingu

Hoci je podobná marketingovej koncepcii pri uprednostňovaní potrieb spotrebiteľa, táto koncepcia tiež nabáda podniky, aby pamätali na celkový blahobyt spotrebiteľa a spoločnosti ako celku. Príkladom toho môže byť podnik, ktorý uvažuje o ekologickom spôsobe výroby svojich produktov s cieľom znížiť emisie uhlíka, urobiť vzduch zdravším a zlepšiť dýchacie podmienky pre spotrebiteľov.

Spoločenský marketing môže zvýšiť zisky z predaja produktov:

  • Výroba produktu je dostatočne užitočná na to, aby uspokojila potreby spotrebiteľov
  • Zameranie sa na blaho širokej verejnosti
  • Zlepšenie kvality života spotrebiteľov
  • Moderné marketingové koncepty sú:
  • Vedieť, kto je váš cieľový spotrebiteľ
  • Učenie sa a porozumenie želaniam/potrebám spotrebiteľa prostredníctvom online interakciam
  • Vytváranie produktov, ktoré spĺňajú potreby cieľového spotrebiteľa
  • Vedenie konkurencie v spokojnosti zákazníkov
  • Zabezpečiť, aby úsilie podniku prinášalo organizácii zisk

4 Charakteristika marketingového konceptu

Orientácia na zákazníka

Marketingový proces začína poznaním túžob zákazníkov, až kým podnik nedokáže vytvoriť produkt alebo ponúknuť službu, ktorá ich dokáže splniť a uspokojiť. Šťastnejší zákazníci vedú k vyšším ziskom.

Integrovaný prístup

Koordinovaná spolupráca medzi rôznymi oddeleniami v rámci podniku (marketing, výroba, financie atď.) je rozhodujúca pre uspokojenie potrieb zákazníkov.

Dlhodobá perspektíva

Vytváranie dlhodobých vzťahov so spotrebiteľmi s konzistentnými službami a kvalitou, ktorým môžu dôverovať, zaisťuje zisky, udržanie zákazníkov a prilákanie nových zákazníkov na dlhé časové obdobie. To robí z podnikania dôveryhodnú a známu značku.

Ziskový objem predaja

Dosahovanie zisku počas dlhého časového obdobia je jasným znakom toho, či boli marketingové snahy podniku úspešné. Podniky chcú nielen zvýšiť zisky, ale chcú, aby sa to dialo trvalo a dlhodobo

Implementácia marketingovej koncepcie

Osvojenie si zákazníckej orientácie:

V podstate potreby spotrebiteľov vedú k tomu, ako podnik funguje. Prostredníctvom prieskumu trhu a monitorovania správania spotrebiteľov online môže podnik zostať na vrchole trendov na trhu a neustále sa meniaceho vkusu spotrebiteľov.

Formulácia cieľov:

Najvyššou prioritou pre podniky, ktoré chcú dosahovať alebo zvyšovať zisky, by malo byť vytváranie cieľov, ktoré by viedli k tomu, kde je potrebné vykonávať operácie, pokiaľ ide o uspokojovanie potrieb spotrebiteľov. To tiež znamená, že podniky ako celok musia na splnenie týchto cieľov pracovať ako jeden celok, dokonca aj s rôznymi oddeleniami s rôznymi funkciami.

Integrácia obchodných operácií:

Po stanovení cieľov musí podnik pokračovať v zefektívnení rôznych obchodných oddelení alebo operácií, aby mohol spolupracovať a splniť tieto ciele. Každé oddelenie a zamestnanci v nich pracujúci a mali by pochopiť hlavný cieľ, ktorým je spokojnosť spotrebiteľa.

Výhody marketingových konceptov

Zvýšené pracovné príležitosti

Ako firma rastie, vďaka získavaniu zákazníkov na základe profesionálnych služieb uspokojujúcich ich potreby, budú musieť najať viac zamestnancov, aby sa prispôsobili rozširujúcim sa prevádzkam.

Povedomie a uznanie spotrebiteľského a sociálneho blahobytu

Keď sa spotrebiteľom darí dobre, vedie to k tomu, že sa dobre darí celej spoločnosti. Podnik sa môže uistiť, že sa tak deje, uprednostnením potrieb mimo služieb, ktoré môže ponúknuť svojim spotrebiteľom, zlepšením výroby a prevádzky.

Zamerajte sa na vedecký rámec myslenia

Aby podnik strategicky našiel spôsob, ako byť prínosom pre spoločnosť ako celok, musí byť založený nielen na prieskume trhu, ale aj na vedeckom výskume.

Zvýšená kvalita výroby

Vedieť, čo spotrebiteľ potrebuje, môže podniku umožniť formovať svoje produkty vo výrobnom procese tak, aby spĺňali očakávania, čím sa zvyšuje kvalita toho, čo ponúkajú.

Dôvod obchodných operácií

Aký má zmysel podnikať a ponúkať produkty a služby, ak tento podnik ani nevie, čo ľudia chcú alebo potrebujú?

Vytvára prostredie pre zdravú súťaživosť

Rôzni ľudia chcú/potrebujú rôzne veci. To umožňuje viacerým podnikom (bez ohľadu na veľkosť) prosperovať v rovnakom marketingu tým, že uspokoja tieto rôzne potreby.

Zvyšovanie spotrebiteľského statusu

Čím viac je spotrebiteľ spokojný s produktmi/službami firmy, tým viac ich kúpi. Stávajú sa noví spotrebitelia a čím viac nakupujú, nakoniec sa z nich stávajú cielené a lojálne demografické skupiny firmy.

Zefektívnenie obchodných a spoločenských cieľov

Spoločné úsilie v podniku, ktorý sa pokúša zosúladiť svoje ciele so spoločenskými požiadavkami, vedie k väčšej spokojnosti vo všeobecnosti.

Marketingová kariéra

Vytváranie efektívnych marketingových stratégií založených na želaniach spotrebiteľov je istý spôsob, ako viesť dlhú a úspešnú kariéru v oblasti marketingu.

Vyrovnávacia sila v spoločnosti

Dobrý obchod robí ľudí šťastnými. Keď je viac ľudí šťastných, tým lepšia je spoločnosť.

Rozdiel medzi tradičným a moderným marketingom:

Pri tradičnom marketingu bol hlavným cieľom predaj produktu, dosahovanie zisku a to všetko pri znižovaní výrobných nákladov. Toto je spôsob myslenia tradičných kapitalistických hodnôt, najmä počas 50. rokov 20. storočia, keď schopnosť masovej výroby bola určujúcim faktorom, ktorý biznis bude na vrchole. V modernom marketingu sú potreby spotrebiteľov prioritou a obchodné operácie sa točia okolo toho.

Záverečné myšlienky

Všetci sme počuli príslovie: "Zákazník má vždy pravdu." S učením sa o moderných marketingových konceptoch je toto príslovie rozdelené do filozofií a stratégií, ktoré pomáhajú čitateľom pochopiť, prečo sa v súčasnosti podnikanie riadi týmto pravidlom.

V čase globálnej pandémie a národného protestu proti policajnej brutalite nestačí, aby podnik len predával produkt. Musia tiež prispieť k tomu, aby sa svet stal lepším miestom pre ich spotrebiteľov a spoločnosť ako celok.