• Google Partner

Blog

Nástroje marketingovej komunikácie

Nástroje marketingovej komunikácie

Najlepšie nástroje marketingovej komunikácie na podporu vášho podnikania

Marketingová komunikácia je proces, v ktorom využívame množstvo integrovaných nástrojov na komunikáciu s cieľovým publikom. Zjednodušene povedané, marketingová komunikácia je kombináciou diverzifikovaných programov a rôznych komunikačných nástrojov na zvýšenie predajného cyklu.

Je však ťažké získať dokonalý mix marketingu a komunikácie. Len 28 % marketérov je spokojných so svojimi výsledkami. Zvyšok sa stále snaží nájsť nové spôsoby, ako sa dostať do kontaktu s cieľovým publikom.

Čo sú nástroje marketingovej komunikácie?

Jednoducho povedané, nástroje, ktoré pomáhajú vášmu marketingovému tímu podporovať predaj a vytvárať povedomie o vašom produkte alebo značke, sú známe ako nástroje marketingovej komunikácie. Hlavným účelom nástrojov marketingovej komunikácie je efektívne sa spojiť s cieľovým publikom bez ohľadu na spôsob komunikácie.

Zoznam nástrojov marketingovej komunikácie

Nasleduje 18 najlepších nástrojov marketingovej komunikácie na posilnenie posolstva vašej značky a podporu predaja:

Reklama

Ide o jeden z najväčších komunikačných nástrojov, ktoré marketingové tímy majú. Najväčšou výhodou tohto režimu je, že môže byť platený aj neplatený. Reklama má široký dosah a je vhodná pre malé spoločnosti alebo začínajúce podniky, ktoré majú nízky marketingový rozpočet.

Reklama je založená na nadlinkovom marketingu. Je teda ideálny pre značky, ktoré nemajú veľkú expozíciu alebo cieľové publikum.

Podpora predaja

Nástroj na podporu predaja je o propagácii vášho produktu. Je to skvelý komunikačný nástroj, najmä vďaka priamej interakcii so zákazníkmi. Jednou z výhod podpory predaja je, že môžete produkt propagovať priamo spotrebiteľovi efektívne a rýchlo. Buduje lojalitu k značke a pomáha vašej značke prekvitať.

Podpora predaja prichádza vo všetkých formách, ako sú bezplatné vzorky, darčekové poukážky, zľavy, akcie atď.

Priamy marketing

V dnešnom svete považujeme online marketing za priamy marketing. Priame maily na získanie potenciálnych zákazníkov majú viac výhod ako konvenčný marketing.

Vďaka personalizovaným nástrojom môžu spotrebitelia ľahšie spracovávať priame maily a katalógy. Okrem toho priamy online marketing prináša vysokú mieru odozvy v porovnaní s tradičným marketingom. Reklamy nepriťahujú veľkú pozornosť, ale poskytnutie prístupu spotrebiteľom pri prijímaní správ môže rozhodne zmeniť hru obchodu.

E-mailové kampane

E-mailový marketing je ďalšou skvelou taktikou marketingovej komunikácie. Celkovo to značke umožňuje generovať viac potenciálnych zákazníkov a zároveň zvyšovať návštevnosť ich oficiálnych webových stránok. Okrem toho je tento marketingový nástroj procesom kvalifikácie vlastného vedenia.

Newsletter

Podobne sú bulletiny skvelým spôsobom, ako vychovávať potenciálnych zákazníkov a potenciálnych zákazníkov. Ak máte silný zoznam príjemcov, môžete im posielať prispôsobený obsah priamo do ich doručenej pošty. Táto taktika vám umožňuje presunúť ich na stránky zúženia predaja. V dôsledku toho ich udržíte v kontakte s vašou značkou.

Osobný predaj

Berte to ako skvelý komunikačný nástroj, v ktorom predajca sám ide za potenciálnymi zákazníkmi a propaguje produkt prostredníctvom jeho výhod a vlastností.

Pritom musí predajca sledovať dynamiku. Toto je povinný cyklus, ktorý je potrebné dodržiavať, ak chcete zvýšiť predaj.

Aj keď si osobný predaj vyžaduje veľa tvrdej práce, výsledky sú väčšinou pozitívne. Dá sa teda povedať, že je to beh na dlhú trať, ale stojí to za to.

Vzťahy s verejnosťou

Pomocou tohto nástroja môžete zlepšiť imidž a miesto svojej značky na trhu. Udržiavanie vzťahov s verejnosťou s vplyvnými ľuďmi z celého odvetvia je skvelým nástrojom na rast vášho podnikania.

Používanie tohto nástroja v správnom čase a pred správnymi ľuďmi vám môže pomôcť dramaticky zvýšiť predaj. Jednou z najväčších výhod tohto nástroja je, že nemusíte míňať veľa na verejné PR kampane, keďže publicita nie je významnou súčasťou public relations.

Sociálne médiá

Sociálne médiá umožňujú značkám osloviť širokú základňu cieľového publika a zároveň propagovať svoje produkty a firemné hodnoty prostredníctvom videí, reklám, fotografií, videí a skvelého obsahu.

Napríklad Tiktok sa stal širokou platformou pre značky na oslovenie spotrebiteľov prostredníctvom tvorcov videí.

Potenciálni zákazníci sa v súčasnosti radi pripájajú k značkám pomocou platforiem sociálnych médií. Okrem toho môžete na týchto platformách dokonca uverejňovať posudky, aby ste z dlhodobého hľadiska prilákali viac zákazníkov.

Katalógy

Primárnym využitím katalógov je ohlásenie uvedenia nového produktu na trh. Kľúč k úspechu však spočíva v držaní skutočnej hodnotovej ponuky. Katalógy v kombinácii s e-mailovým marketingom sú skvelým spôsobom, ako sprostredkovať informácie vašim potenciálnym a existujúcim zákazníkom.

Veľtrhy

Veľtrhy sú čoraz populárnejšie. Online obchodné výstavy sa stávajú skvelou príležitosťou. Mnoho značiek prijíma a organizuje obchodné výstavy, aby predstavili nový produkt/službu.

Veľtrh je pre zákazníkov skvelou príležitosťou stretnúť sa so zástupcom značky a poskytnúť mu cennú spätnú väzbu.

Semináre

Semináre môžu podporiť vašu značku v tomto odvetví. Je to skvelý nástroj na interakciu so zákazníkmi. Môžete pozvať veľa zákazníkov, aby sa dozvedeli o vašej značke alebo službe. Semináre sa však neorganizujú na propagáciu produktov. Hlavným účelom je poskytnúť cenné poznatky na zlepšenie lojality značky.

Webináre

Webináre majú potenciál etablovať vašu značku/spoločnosť ako myšlienkového a úspešného lídra v tomto odvetví. V skutočnosti je to predajňa, kde sa spotrebitelia môžu dozvedieť viac o hodnotách, presvedčeniach a cieľoch vašej značky.

Fóra

Fóra majú veľký význam, pokiaľ ide o komunikáciu so spotrebiteľmi. Hlavnou výhodou fór je, že ich môžete použiť na riešenie rôznych aktuálnych problémov a tém. Okrem toho môžete spojiť aktuálne svetové dianie so svojím produktom a dokonca ich použiť na zvýšenie predaja.

Prieskumy

Prieskumy sú skvelé na získanie cennej spätnej väzby a zlepšenie vášho podnikania.

Mobilné aplikácie

Vytvorenie mobilnej aplikácie pre vašu značku na online nakupovanie je skvelý spôsob, ako osloviť širokú základňu spotrebiteľov.

Podcasty

Pomocou podcastov môžete s návštevníkmi diskutovať o novej téme alebo módnom trende. Pomáha udržiavať záujem vašich zákazníkov.

Sponzorstvo

Sponzorstvo vám môže pomôcť osloviť zákazníkov na globálnej úrovni. Okrem toho vás môže umiestniť nad vašich konkurentov na trhu.

Interaktívny marketing

Marketing založený na udalostiach je skvelý nástroj na zvýšenie konverzií, čo v konečnom dôsledku vedie k vyšším predajom. Má tendenciu prinášať veľké zapojenie publika a spätnej väzby od cenných zákazníkov. Okrem toho môže úspešný interaktívny marketingový plán spôsobiť, že sa stanete virálnymi na sociálnych médiách.

Záverečné myšlienky

Využitím a kombináciou niektorých z vyššie uvedených nástrojov marketingovej komunikácie budete môcť posolstvo vašej značky doručiť jasne, nahlas a transparentnejšie. Komunikácia s publikom vám pomôže vybudovať vašu značku v budúcnosti. Preto efektívne marketingové komunikačné kampane a riešenia môžu určite zlepšiť váš predaj a imidž značky.