• Google Partner

Analýza webu

Zistíme aktuálny stav Vašich web stránok

Zamerajte sa na kvalitu svojho webu, vďaka kvalitnej webovej analýze.

Analýza web stránok je dôležitý proces, ktorý poskytuje cenné informácie o výkone vašich stránok a umožňuje identifikovať oblasti, ktoré treba zlepšiť. Niektoré z výhod analýzy web stránok zahŕňajú:

1. Identifikácia slabých stránok: Analýza web stránok vám pomáha odhaliť slabé stránky v štruktúre, obsahu alebo výkone vašich stránok. Tým získate prehľad do oblastí, ktoré je potrebné upraviť, aby ste zlepšili užívateľskú skúsenosť a výkon stránok.

2. Zlepšenie konverzného pomeru: Analýza web stránok vám umožňuje identifikovať faktory, ktoré ovplyvňujú konverzie a úspech vašich cieľov. Tým môžete vykonávať úpravy a optimalizácie, ktoré povedú k zvýšeniu konverzného pomeru a dosiahnutiu lepších výsledkov.

3. Monitorovanie kľúčových metrík: Analýza web stránok vám umožňuje sledovať kľúčové metriky, ako je prevádzka, doba strávená na stránke, miera odchodu atď. Tým získate presný obraz o tom, ako používatelia interagujú s vašimi stránkami a aký vplyv máte na vašu cieľovú skupinu.

4. Vylepšenie SEO: Analýza web stránok môže tiež pomôcť identifikovať problémy týkajúce sa SEO a optimalizovať váš web pre lepšiu viditeľnosť vo vyhľadávačoch.

Tým získate výhodu pred konkurenciou a zvýšite organickú prevádzku na vaše stránky.

Analýza webu
vašich web stránok

Obchodný cieľ

Obchodný cieľ

Predaj produktov alebo služieb, zvýšenie objednávok
Stratégia

Stratégia

Návrh vhodnej predajnej stratégie je úvod úspechu
Meranie, nastavenie

Meranie, nastavenie

Dôležité je to aby sme vedeli odkiaľ chodia zákazníci
Spustenie

Spustenie

Zber dát a pravideľná optimalizácia v prospech progresu
Vyhodnotenie

Vyhodnotenie

Pravideľné vyhodnotenie je základom dlhodobého úspechu

Vyťažte z internetu
maximum!

Kontaktuj nás

Pri káve si povieme ako Vám môžeme pomôcť v online svete aby ste napredovali
+421 (0) 908 771 673
Prídeme k Vám?
info@roi-index.com

Pomôžeme aj Vám?