Google Partner
Zistíme aktuálny stav Vašich web stránok!

Analýzou Vašich webových stránok Vám umožníme udržať si väčšie množstvo zákazníkov, prilákať viac návštevníkov a zvýšiť objem Vašich príjmov. Vašim terajším aj potenciálnym zákazníkom zaistíme tú najlepšiu skúsenosť z Vášho webu.

Základnú analýzu webu máte u nás zadarmo!

Analýza webu

Webová analýza je proces zhromažďovania, kombinovania a analýzy údajov z webových stránok s cieľom zlepšiť používateľskú skúsenosť. Je to technika, ktorú možno použiť na správu a zlepšovanie webových stránok, online aplikácií a iného webového tovaru. Podporuje vytváranie vysokokvalitných rozhodnutí o webových stránkach a je vo veľkej miere založená na údajoch. Analýza údajov Vám môže poskytnúť návrhy, ako zlepšiť vašu ponuku a podporiť expanziu spoločnosti.

Cieľom webovej analýzy je slúžiť ako obchodná metrika na propagáciu konkrétnych produktov zákazníkom, ktorí si ich s najväčšou pravdepodobnosťou kúpia, a určiť, ktoré produkty si konkrétny zákazník s najväčšou pravdepodobnosťou kúpi.
Analýza webu
Výhody web analýzy
Výhody web analýzy

1. Identifikácia slabých stránok
: Analýza web stránok vám pomáha odhaliť slabé stránky v štruktúre, obsahu alebo výkone vašich stránok. Tým získate prehľad do oblastí, ktoré je potrebné upraviť, aby ste zlepšili užívateľskú skúsenosť a výkon stránok.


2. Zlepšenie konverzného pomeru: Analýza web stránok vám umožňuje identifikovať faktory, ktoré ovplyvňujú konverzie a úspech vašich cieľov. Tým môžete vykonávať úpravy a optimalizácie, ktoré povedú k zvýšeniu konverzného pomeru a dosiahnutiu lepších výsledkov.


3. Monitorovanie kľúčových metrík: Analýza web stránok vám umožňuje sledovať kľúčové metriky, ako je prevádzka, doba strávená na stránke, miera odchodu atď. Tým získate presný obraz o tom, ako používatelia interagujú s vašimi stránkami a aký vplyv máte na vašu cieľovú skupinu.


4. Vylepšenie SEO: Analýza web stránok môže tiež pomôcť identifikovať problémy týkajúce sa SEO a optimalizovať váš web pre lepšiu viditeľnosť vo vyhľadávačoch.


Zameriame sa na kvalitu Vášho webu

Prostredníctvom

- Nastavenia cieľov
- Zberu dát
- Spracovania dát
- Identifikácie kľúčových ukazovateľov výkonnosti
- Vypracovania stratégie
- Testovania

Analýza eshopu

PODROBNÁ ANALÝZA
vašich webstránok

Obchodný cieľ

Obchodný cieľ

Predaj produktov alebo služieb, zvýšenie objednávok
Stratégia

Stratégia

Návrh vhodnej predajnej stratégie je úvod úspechu
Meranie, nastavenie

Meranie, nastavenie

Dôležité je to aby sme vedeli odkiaľ chodia zákazníci
Spustenie

Spustenie

Zber dát a pravideľná optimalizácia v prospech progresu
Vyhodnotenie

Vyhodnotenie

Pravideľné vyhodnotenie je základom dlhodobého úspechu

Analýza webu je komplexná analýza webovej stránky s cieľom identifikovať jej silné a slabé stránky, technické problémy a príležitosti na zlepšenie. Audit pomáha zabezpečiť, že webová stránka je optimalizovaná pre vyhľadávače, poskytuje dobrú používateľskú skúsenosť a dosahuje obchodné ciele. Tu sú kroky a kľúčové oblasti, ktoré by mal zahŕňať audit webu:


1. Technický audit

Kontrola indexácie a prehľadávania:

 • Skontrolujte súbor robots.txt a XML sitemap, aby ste sa uistili, že dôležité stránky sú indexované a prehľadávané.
 • Použite nástroje ako Google Search Console na identifikáciu chýb pri prehľadávaní.

Rýchlosť načítania stránky:

 • Analyzujte rýchlosť načítania pomocou nástrojov ako Google PageSpeed Insights, GTmetrix alebo Pingdom.
 • Identifikujte a opravte problémy ako veľké obrázky, zbytočné skripty a neoptimalizovaný kód.

Mobilná optimalizácia:

 • Uistite sa, že webová stránka je responzívna a dobre funguje na mobilných zariadeniach.
 • Použite test mobilnej použiteľnosti od Google na identifikáciu problémov.

Bezpečnosť:

 • Skontrolujte, či má stránka platný SSL certifikát (HTTPS).
 • Overte, či sú aktualizované všetky bezpečnostné prvky a či je web chránený pred zraniteľnosťami.


2. On-page SEO audit

Optimalizácia kľúčových slov:

 • Skontrolujte, či sú kľúčové slová správne integrované v titulkoch (title tags), meta popisoch, nadpisoch (H1, H2) a obsahu.
 • Uistite sa, že každá stránka má jedinečný a relevantný titulok a meta popis.

Kvalita obsahu:

 • Hodnoťte, či obsah rieši potreby používateľov, je originálny a hodnotný.
 • Skontrolujte hustotu kľúčových slov a vyhnite sa nadmernému používaniu (keyword stuffing).

Interné odkazy:

 • Analyzujte interné prepojenia a uistite sa, že podporujú navigáciu a rozloženie SEO hodnoty.
 • Overte, či neexistujú žiadne nefunkčné odkazy (broken links).

Struktúra URL:

 • Skontrolujte, či sú URL adresy krátke, deskriptívne a obsahujú relevantné kľúčové slová.
 • Odstráňte alebo presmerujte duplicitu stránok.

Obrázky a multimédiá:

 • Skontrolujte, či majú obrázky alt texty, ktoré sú popisné a obsahujú kľúčové slová.
 • Optimalizujte veľkosť obrázkov pre rýchle načítanie.


3. Off-page SEO audit

Backlink profil:

 • Analyzujte kvalitu a množstvo spätných odkazov pomocou nástrojov ako Ahrefs, Moz alebo SEMrush.
 • Identifikujte toxické alebo nekvalitné odkazy a zvážte ich odstránenie alebo disavow.

Sociálne signály:

 • Skontrolujte aktivitu a zapojenie na sociálnych sieťach.
 • Analyzujte, ako sa obsah zdieľa a prijíma na sociálnych platformách.

Online PR a recenzie:

 • Preskúmajte online reputáciu, vrátane recenzií a hodnotení.
 • Overte prítomnosť značky na relevantných platformách a médiách.


4. Používateľská skúsenosť (UX) audit

Navigácia a štruktúra:

 • Skontrolujte, či je navigácia intuitívna a logická.
 • Hodnoťte štruktúru stránok a kategórií z pohľadu používateľa.

Dizajn a použiteľnosť:

 • Analyzujte dizajn stránky z hľadiska estetiky a funkčnosti.
 • Testujte použiteľnosť na rôznych zariadeniach a prehliadačoch.

Interakcie a konverzie:

 • Skontrolujte, či sú CTA (call-to-action) prvky viditeľné

Základná analýza
zadarmo!

Kontaktuj nás

Telefonické konzultácie poskytujeme zadarmo
+421 (0) 908 771 673
Prídeme k Vám?
info@roi-index.com

Odborná konzultácia zadarmo

Prečítajte si čo o nás napísali

epi.sk
sme.sk
zisk.sk
hnonline.sk
markiza.sk

Komu pomáhame