Google Partner

Marketingový slovník

302 redirect

302 redirect

Presmerovanie 302 je názov pre stavový kód HTTP, ktorý obsahuje číslo 302. Pomocou tohto kódu je prehliadač presmerovaný z jednej adresy URL na druhú. Presmerovanie 302 sa často jednoducho nazýva dočasné presmerovanie, na rozdiel od presmerovania 301, ktoré je založené na inom kóde stavu HTTP a je charakterizované ako trvalé presmerovanie.

Čo znamená presmerovanie 302?
Presmerovanie 302 je názov pre stavový kód HTTP, ktorý obsahuje číslo 302. Pomocou tohto kódu je prehliadač presmerovaný z jednej adresy URL na druhú.

ROI index vysvetľuje 302 presmerovanie
Presmerovania 302 môžu byť presmerovania v doméne, kde je adresa URL nahradená inou z rovnakej domény, alebo presmerovania mimo domény, ktoré v skutočnosti prevedú prehliadač z jednej domény do druhej. V mnohých prípadoch môže presmerovanie 302 vrátiť používateľom jednoduchšiu a čistejšiu adresu URL. Spolu s užitočnosťou tejto metódy existujú aj obavy o bezpečnosť, konkrétne o riziko únosu adresy URL, kde môžu neoprávnení hackeri presmerovať používateľov.

Rôzne vyhľadávacie nástroje a iné technológie majú svoje vlastné špecifické stratégie na používanie presmerovaní 302. IT komunita sa pozerá na to, ako sa tieto štandardy menia spôsobmi, ktoré budú slúžiť používateľom webu lepšie a zároveň poskytnú konkurencieschopnú bezpečnosť na internete.

  •  Prečítajte si viac informácií o online marketingu