Google Partner

Marketingový slovník

404 stránka

404 stránka

Chyba 404 znamená, že webovú stránku, na ktorú sa pokúšate dostať, nemožno nájsť.
Chyba 404 sa môže zobraziť v dôsledku problému s webovou stránkou, preto, že stránka bola presunutá alebo odstránená, alebo preto, že ste zadali nesprávnu adresu URL.
Chyby 404 sú dnes menej časté ako kedysi, pretože webové stránky sa teraz snažia automaticky presmerovať návštevníkov preč z odstránených stránok.
Existuje niekoľko spôsobov, ako sa môžete pokúsiť vyriešiť chyby 404 na svojej vlastnej lokalite alebo na iných lokalitách.

Jedna z najbežnejších chýb na webe – taká bežná, že sa to dostalo do internetového slangu – je chyba 404.

Táto chyba je známa aj pod dlhším názvom „Stránka 404 sa nenašla“ a znamená, že stránku alebo zdroj, ktorý hľadáte, nemožno nájsť. Zvyčajne to znamená, že stránka bola odstránená alebo presunutá.

  •  Prečítajte si viac informácií o online marketingu