Marketingový slovník

Banner

Banner

Banner môže byť dlhý kus látky alebo vlajka, na ktorej je slogan, logo, symbol, reklama alebo iný typ správy. Ľudia ich používajú na marketing, demonštrácie, verejné podujatia a protesty.

Od nástupu internetu a elektronického obchodu koncom minulého storočia pojem banner zahŕňa aj správy, často reklamy, umiestnené na webových stránkach.

 

Mnoho druhov bannerov

Bannerové reklamy sú reklamy, ktoré spoločnosti a iné organizácie zobrazujú na webových stránkach alebo pozostávajú z obrázka, videa multimediálneho objektu. Tieto typy reklám môžu byť statické alebo animované, prípadne dynamické.

Cieľom inzerenta je prilákať návštevníkov na konkrétnu webovú stránku spotrebiteľov na produkt, službu, spoločnosť alebo značku.

„Webový banner alebo bannerová reklama je forma reklamy na World Wide Web poskytovaná reklamným serverom. Táto forma reklamy na internete znamená vloženie reklamy na webovú stránku.“

„Je určený na prilákanie návštevnosti na webovú stránku prepojením na webovú stránku inzerenta.“

  •  Prečítajte si aj náš blog
Image

Marketingová agentúra ROI index so srdcom pre online marketing. Pomáhame firmám rásť na internete, počítame s návratnosťou investícií do reklamy. Garantujeme Vám prvú stranu na Google pri optimalizácií pre vyhľadávače.

ROI index

Reklama na internete

Sociálne siete

Image
© 2022 ROI index | Marketingová agentúra v Bratislave a Trenčíne
Image

Pomáhame firmám rásť

Office

Krajná 86
Bratislava

Office

Gen. M. R. Štefánika 426
Trenčín

Sídlo

Lermontovova 3
Bratislava
+421 908 771 673