• Google Partner

Marketingový slovník

Brand/Značka

Brand/Značka

Značka je produkt, služba alebo koncept, ktorý je verejne odlíšený od iných produktov, služieb alebo konceptov, takže sa dá ľahko komunikovať a zvyčajne uvádzať na trh.

Branding je proces vytvárania a šírenia mena značky, jej kvalít a osobnosti. Branding je možné aplikovať na celú firemnú identitu, ako aj na jednotlivé produkty a služby či koncepty.

Zakladateľ reklamnej agentúry definoval značku ako: „nehmotný súčet atribútov produktu: jeho názov, obal a cena, jeho história, jeho povesť a spôsob, akým je propagovaný.“

Ako sa identifikujú značky?

Značky sú často vyjadrené vo forme loga a grafického znázornenia značky.

V počítačoch bol moderným príkladom rozšíreného používania značky označenie „Intel Inside“ poskytované výrobcom, ktorí používajú procesory Intel.

Značky spoločnosti a povedomie verejnosti o nich sa často používajú ako faktor pri hodnotení spoločnosti. Korporácie si niekedy najímajú firmy na prieskum trhu, aby študovali verejné uznanie názvov značiek, ako aj postoje k značkám.

  •  Prečítajte si aj náš blog