Marketingový slovník

Corporate identity

Corporate identity

Je ťažké si predstaviť niekoho bez mena, osobnosti alebo odlišného správania. Je ľudskou prirodzenosťou spájať určité identifikačné atribúty s osobou alebo vecou a nazývať ich svojou identitou. Preto má každý ľudský výtvor svoju vlastnú identitu, jedinečnú alebo nie.

Podobne je to aj s korporáciami.
Korporácie dostávajú mená, osobnosti a sú dokonca humanizované, aby ich cieľové publikum dokázalo identifikovať, vzťahovať sa k nim a odlíšiť ich na trhu. Táto jedinečná identita korporácie je firemnou identitou.

Čo je však firemná identita, aké sú prvky firemnej identity a prečo je pre firmu dôležitá?

Corporate identity je spôsob, akým sa spoločnosť prezentuje na verejnosti (vrátane interného aj externého publika). Ide o to, ako spoločnosť vyzerá, ako sa správa a ako komunikuje.

Pomáha spoločnosti získať uznanie a odlíšiť sa na trhu a medzi jej internými zainteresovanými stranami (vrátane všetkých zamestnancov, investorov a partnerov spoločnosti) a externými zainteresovanými stranami (vrátane zákazníkov, spotrebiteľov, médií atď.).

Prvky Corporate Identity

  • Firemná komunikácia,
  • Firemný dizajn a
  • Korporátne správanie.
  •  Prečítajte si aj náš blog
Image

Marketingová agentúra ROI index so srdcom pre online marketing. Pomáhame firmám rásť na internete, počítame s návratnosťou investícií do reklamy. Garantujeme Vám prvú stranu na Google pri optimalizácií pre vyhľadávače.

ROI index

Reklama na internete

Sociálne siete

Image
© 2022 ROI index | Marketingová agentúra v Bratislave a Trenčíne
Image

Pomáhame firmám rásť

Office

Krajná 86
Bratislava

Office

Gen. M. R. Štefánika 426
Trenčín

Sídlo

Lermontovova 3
Bratislava
+421 908 771 673