• Google Partner

CTR/Miera prekliku

CTR/Miera prekliku

Miera prekliknutia (CTR): Pochopenie miery prekliknutia pre PPC.
V internetovom marketingu CTR znamená mieru prekliknutia, metriku, ktorá meria počet kliknutí, ktoré inzerenti získajú na svoje reklamy, na počet zobrazení.

Dosiahnutie vysokej miery prekliknutia je nevyhnutné pre váš úspech PPC, pretože priamo ovplyvňuje vaše skóre kvality aj to, koľko zaplatíte zakaždým, keď niekto klikne na vašu reklamu vo vyhľadávaní. Bránia vám miery prekliknutia alebo sú dostatočne vysoké?

Prečo je MP dôležitá pre váš marketingový účet s platbou za kliknutie .
Čo predstavuje dobrú mieru prekliknutia pre Google Ads PPC a ako ju môžete zvýšiť.

Čo je miera prekliknutia?
Miera prekliknutia PPC je miera, akou sa kliká na vaše PPC reklamy. Toto číslo predstavuje percento ľudí, ktorým sa zobrazí vaša reklama (zobrazenia), ktorí potom skutočne kliknú na reklamu (kliknutia). Vzorec pre CTR vyzerá takto:

(celkový počet kliknutí na reklamu) / (celkový počet zobrazení) = miera prekliknutia

  •  Prečítajte si aj náš blog