Google Partner

Facebook Ads

Facebook Ads

Facebook Ads je reklamná platforma sociálnej siete Facebook, ktorej cieľom je propagovať produkty a služby prostredníctvom publikácií alebo reklám s textom, obrázkom alebo videom. Je to marketingový kanál, ktorý firmy využívajú vo veľkej miere vďaka veľkému publiku (asi 2 200 miliónov ľudí) a veľkým možnostiam segmentácie.

Ako fungujú reklamy na Facebooku
Jeho prevádzka je jednoduchšia ako pri reklame vo vyhľadávačoch, takže sa stala nástrojom, ktorý vo veľkej miere využívajú malé firmy, ktoré hľadajú geograficky a v priebehu času obmedzené akcie. Ako pri každom digitálnom marketingovom kanáli je však efektívnejšie, aby kampane vo Facebook Ads navrhoval a monitoroval odborník.

 

Typy reklamy v reklamách na Facebooku
Na Facebooku existuje niekoľko reklamných formátov, ktoré sa odporúča používať v závislosti od cieľov, ktoré inzerent sleduje. Ciele musia byť vopred definované podľa obchodných cieľov a pozostávajú z interakcie, ktorú hľadá verejnosť.

  •  Prečítajte si aj náš blog