Google Partner

Marketingový slovník

Freelancer

Freelancer

Od začiatku pandémie sa čoraz viac ľudí sa stáva nezávislými pracovníkmi a digitálnymi nomádmi, ktorí sa pri svojej práci spoliehajú na internet a technológie. Práca na voľnej nohe je najlepšou voľbou pre ľudí, ktorí chcú zosúladiť svoj osobný a pracovný život. Umožňuje im tiež splniť si túžbu cestovať alebo tráviť viac času doma s rodinou.

Čo je to freelancing?
Freelancing je poskytovanie služieb ako samostatne zárobkovo činná osoba. Ide predovšetkým o prácu na zmluvu, pri ktorej sa nemusíte denne hlásiť vo firme v presne stanovený čas. 

Freelancer je termín používaný pre ľudí, ktorí sú na voľnej nohe. Nezávislí pracovníci sa považujú za samostatne zárobkovo činné osoby a môžu nezávisle pracovať pre rôzne spoločnosti. 

Niektoré spoločnosti sledujú svojich nezávislých pracovníkov pomocou nástrojov na sledovanie času na voľnej nohe a fakturačných nástrojov na presné účtovanie a riadenie času.

  •  Prečítajte si aj náš blog