Google Partner

Marketingový slovník

Google penalizácia

Google penalizácia

Google penalizácia je negatívny vplyv na hodnotenie webových stránok na základe aktualizácií vyhľadávacích algoritmov Google. Sankcie môžu byť výsledkom aktualizácie algoritmu alebo podozrenia z taktiky black hat SEO, ako sú podozrivé odkazy alebo napĺňanie kľúčových slov. Prečítajte si viac o nedávnych aktualizáciách algoritmov spoločnosti Google, ktoré by mohli viesť k penalizácii.

Penalizácia od spoločnosti Google je najhoršou nočnou morou každého správcu webu. Ale aj keď ho dostanete, nie je všetko stratené.

Zjednodušene povedané, trest je „trest“ ručne  uvalený na webovú stránku tímom pre webový spam spoločnosti Google.

Vo všeobecnosti sa to stane, keď webová lokalita porušuje pokyny pre kvalitu spoločnosti Google. Tento trest má za následok dramatický pokles v hodnotení a organickú stratu návštevnosti. Za zmienku stojí, že negatívny efekt aktualizácií algoritmov od Google si nesmieme mýliť s penalizáciou.

Google vo svojej dokumentácii nepoužíva výraz „sankcie“. Namiesto toho ich nazýva manuálne akcie  a algoritmické akcie .

Ak vaše organické hodnotenie a návštevnosť náhle klesnú, zatiaľ čo váš web nemá žiadne výpadky ani technické problémy so SEO, môžete čeliť jednej z dvoch vecí:

Váš web skontroloval človek a bola vykonaná ručná akcia.
Aktualizácia od Googlu viedla k algoritmickej akcii, ktorá znížila úroveň vášho webu.

Poslaním Google je prezentovať svojim používateľom tie najlepšie výsledky. Jeho pokyny pre kvalitu  vysvetľujú, čo očakáva od webových stránok. Akýkoľvek pokus o manipuláciu s jej hodnotiacimi faktormi  alebo zneužitie jej pokynov pre kvalitu sa nazýva spam.

Google každý deň objaví okolo 40 miliárd spamových stránok. 

  •  Prečítajte si aj náš blog