Google Partner

Marketingový slovník

Grafický dizajn

Grafický dizajn

Grafický dizajn je praxou vizuálnej komunikácie, ktorá využíva snímky na sprostredkovanie informácií a konceptov divákov. Ale je to tiež dosť hmlistý pojem. V závislosti od toho, koho sa pýtate, sa môže vzťahovať výlučne na analógové (alebo tlačené) dizajnové produkty. Pre niektorých je to prvoradé označenie na označenie takmer akejkoľvek disciplíny obsahujúcej slovo „dizajn“. A pre ostatných môže zahŕňať aj samotné umenie. Čo je teda vlastne grafický dizajn?

Vzhľadom na to, že grafický dizajn sa prelína s toľkými aspektmi podnikania — marketing, predaj, branding a vzťahy so zákazníkmi, aby sme vymenovali aspoň niektoré — je dôležité pochopiť, o čom presne hovoríme, keď sa odvolávame na tento výraz. Táto úloha je mimoriadne ťažká, keď sa do fondu neustále pridáva množstvo nových dizajnových úloh a špecifických výrazov. 

Čo je grafický dizajn?

Grafický dizajn je interdisciplinárna profesia, ktorá zahŕňa strategické využívanie estetických princípov na udelenie poriadku a významu vizuálneho obsahu. Môže opísať koncept aj predmet vec, konkrétne ide o akademický, prax, priemysel, produkt a službu, ktorú možno kúpiť.

  •  Prečítajte si aj náš blog