Marketingový slovník

Kľúčové slovo

Kľúčové slovo

Kľúčové slovo je výraz používaný v digitálnom marketingu na opis slova alebo skupiny slov, ktoré používateľ internetu používa na vyhľadávanie vo vyhľadávači alebo na paneli vyhľadávania.

V stratégii SEO sú kľúčové slová veľmi dôležité a mali by byť jadrom každej vytvorenej web stránky (prítomné v obsahu, názvoch a prvkoch SEO).

Kľúčové slová by mali byť navrhnuté a starostlivo vybrané pred spustením obsahu online na webových a mobilných platformách.

Slovo alebo fráza v obsahu vašich webových stránok, ktorá sa čo najviac zhoduje so slovami a frázami, ktoré používatelia zadávajú do vyhľadávačov. Cieľom je hovoriť rovnakým jazykom ako používatelia, keď zadávajú svoje vyhľadávacie dopyty, aby ste sa v ich organických výsledkoch vyhľadávaniach umiestnili vyššie na základe relevantnosti. Medzi kľúčové slová ROI index patria: marketingová agentúra, reklama na internete, vstupné stránky a automatizačné nástroje. Kľúčové slovo je základným optimalizácie pre vyhľadávače (SEO).

Ako je uvedené vyššie, kľúčové slovo je slovo alebo fráza na vašej webovej lokalite, ktorá sa zhoduje so slovami a frázami, ktoré ľudia zadávajú do vyhľadávačov. Keď sa naučíte, aké kľúčové slová alebo frázy používa vaša cieľová skupina, keď hľadá váš produkt alebo službu, môžete vytvárať a optimalizovať obsah tak, aby zodpovedal ich dopytu. Je dôležité, aby ste hodnotili výrazy, ktoré sú relevantné pre vašu firmu, aby používatelia, ktorí prejdú na vašu stránku, našli obsah, ktorý potrebujú a očakávajú.

  •  Prečítajte si aj náš blog
Image

Marketingová agentúra ROI index so srdcom pre online marketing. Pomáhame firmám rásť na internete, počítame s návratnosťou investícií do reklamy. Garantujeme Vám prvú stranu na Google pri optimalizácií pre vyhľadávače.

ROI index

Reklama na internete

Sociálne siete

Image
© 2022 ROI index | Marketingová agentúra v Bratislave a Trenčíne
Image

Pomáhame firmám rásť

Office

Krajná 86
Bratislava

Office

Gen. M. R. Štefánika 426
Trenčín

Sídlo

Lermontovova 3
Bratislava
+421 908 771 673