Google Partner

Konverzia

Konverzia

V marketingu dochádza ku konverzii, keď používateľ urobí niečo v reakcii na výzvu na akciu umiestnenú v reklame, ponuke alebo upozornení. Akcia, ktorá sa kvalifikuje ako „konverzia“, sa môže líšiť, v prípade mobilných zariadení to môže byť stiahnutie, inštalácia, registrácia alebo nákup.

Obchodníci používajú konverzné pomery na meranie úspešnosti kampane. Miery konverzie predstavujú percento používateľov, ktorí dokončili požadovanú konverziu. Dá sa to vypočítať tak, že sa zoberie celkový počet používateľov, ktorí dokončili akciu, a vydelí sa celkovou veľkosťou publika vystaveného danej reklame. Inzerent napríklad spustí kampaň s publikom 20 000 ľudí. Z tejto skupiny 800 ľudí kliklo na reklamu (tj konvertovalo):

800/20000 = 0,04 alebo konverzný pomer 4 %.

 
Prečo sú konverzie dôležité?

Kľúčové ukazovatele výkonu súvisiace s konverziou sú kľúčové pre hodnotenie efektívnosti marketingových kampaní. Svoju ROAS môžete určiť iba vtedy, ak ako príčinu týchto výdavkov meriate počet konverzií používateľov. Pri stanovovaní kľúčových ukazovateľov výkonu je dôležité pozrieť sa na konverzie, ktoré sú v súlade s cieľmi vašej spoločnosti. Pozitívnym výsledkom je napríklad vysoký konverzný pomer pre inštalácie, ktorý sa však nemusí nevyhnutne premietnuť do vyšších výnosov z nákupov v aplikácii. V tomto prípade je potrebné pri analýze zohľadniť konverzný pomer pre inštalácie aj nákupy v aplikácii, aby ste zistili, ako previesť používateľov z inštalácie na nákup.

  •  Prečítajte si aj náš blog