• Google Partner

Marketingový slovník

Logo

Logo

Logo je kresba alebo obrázok, ktorý spoločnosť, organizácia, skupina alebo osoba používa na označenie svojej identity, t.j. toho, kto sú. Spoločnosti ich môžu používať na svojich hlavičkových papieroch, reklamách a produktoch, ktoré predávajú.

Ľudia môžu hľadať svojho ideálneho návrhára loga, môžu logá pozostávať z obrázkov alebo nákresov vecí, ľudí a abstraktných pojmov. Môže obsahovať aj slová alebo písmená. Ak pozostáva výlučne zo slov alebo jedného slova, nazývame ho logotyp alebo slovná značka.

Najznámejšie logá na svete majú zvyčajne jednoduchý dizajn s veľmi malým počtom farieb. Niektoré z najznámejších sú čiernobiele.

ROI-index.com definuje pojem takto:

„Rozoznateľný a charakteristický grafický dizajn, štylizovaný názov, jedinečný symbol alebo iný prvok na identifikáciu organizácie.“

„Je používaný, zahrnutý alebo vytlačený na všetkých reklamách, budovách, komunikáciách, literatúre, produktoch, papiernictve a vozidlách. Nezamieňať si ho so značkou, ktorá identifikuje produkt alebo skupinu produktov.“

Mnohé školy, kluby, iné nekomerčné organizácie a dokonca aj rodiny majú svoje logo. Najstaršou formou je pravdepodobne heraldický odznak.

  •  Prečítajte si aj náš blog