Google Partner

Marketingový slovník

Natívna reklama

Natívna reklama

Natívna reklama je platené médium navrhnuté tak, aby zodpovedalo obsahu mediálneho zdroja. Príkladom mobilnej natívnej reklamy môže byť platený videoobsah v aplikácii Youtube. Toto médium je navrhnuté tak, aby zodpovedalo vizuálnemu dizajnu a funkcii prirodzeného obsahu, ktorý sa zobrazuje vo vašom informačnom kanáli odporúčaných videí.

Prečo je natívna reklama dôležitá?
Natívna reklama ponúka možnosť spojiť sa s používateľmi vo formáte, ktorý si používateľ vyberie. Natívna reklama môže byť tiež menej rušivá ako tradičné reklamné formáty, ako sú bannerové reklamy. Okrem toho kontextová relevancia reklamy znamená, že natívna reklama môže produkovať vysokú mieru prekliknutia (CTR) a zvýšiť konverzie. 

Prečo si inzerenti vyberajú natívnu reklamu?
Tieto typy reklám poskytujú skvelú príležitosť na kreatívne vystavenie a inzerenti si môžu byť istí, že používatelia si užijú formát, v ktorom bude reklama prezentovaná. Miniaplikácie odporúčaní a obchodovanie s kanálmi sú obľúbené možnosti natívnej reklamy, ale inzerenti môžu túto metódu použiť aj na distribúciu kreatívneho prispôsobeného obsahu v aplikácii.

Natívna reklama tiež predstavuje niekoľko výziev, najmä preto, že tieto reklamy vyžadujú „natívne“ pochopenie platformy. Čím viac sa inzerenti môžu dozvedieť o platforme, tým lepšia bude pravdepodobne ich natívna reklama. Výhody však prevažujú nad zložitosťou týchto výziev. Prispôsobením reklamy formám a funkciám platformy existuje príležitosť zobraziť používateľom jedinečnému obsahu, ktorý obzvlášť zaujme vašu cieľovú skupinu.

Natívna reklama tiež často prekonáva tradičné reklamy. Štúdie ukázali, že aj keď si používatelia uvedomujú, že obsah bol zaplatený, natívna reklama získava vyššiu mieru zapojenia ako tradičné reklamné metódy. Môže to byť spôsobené tým, že obsah možno konzumovať spôsobom, ktorý je prirodzený a intuitívny pre bežnú konzumáciu médií používateľom.

  •  Prečítajte si aj náš blog