• Google Partner

Marketingový slovník

Online marketing

Online marketing

Online marketing sa vzťahuje na marketingové techniky a stratégie, ktoré využívajú internet na zacielenie na potenciálnych zákazníkov. Ide o súbor metodík a nástrojov, ktoré marketingoví manažéri používajú na propagáciu tovarov a služieb prostredníctvom internetu.

Zahŕňa podstatne širší rozsah marketingových prvkov ako marketingové prístupy. Je to preto, že online je k dispozícii veľa marketingových mechanizmov a ďalších kanálov.

Výraz „ online “ v tomto kontexte znamená pripojenie k internetu. Je to opak offline.

Tento typ marketingu označujeme aj ako internetový marketing, webový marketing, marketing vo vyhľadávačoch (SEM) a digitálny marketing.

Oslovenie cieľových spotrebiteľov a vytvorenie značky je jednou z najdôležitejších súčastí úspechu v podnikaní. V skutočnosti väčšina firiem zlyhá, ak nemajú marketingové riešenia.

Online marketing buduje reputáciu firmy
Online marketing, teda využívanie množstva internetových nástrojov a riešení, pomáha zvyšovať reputáciu firmy.

  •  Prečítajte si aj náš blog