• Google Partner

Outbound marketing

Outbound marketing

Outbound marketing je tradičná forma marketingu, pri ktorej spoločnosť nadväzuje kontakt s potenciálnymi zákazníkmi. Príklady metód outbound marketingu zahŕňajú volanie na štúdium, posielanie nevyžiadaných e-mailov/ spamov , direct mail, billboardy, sponzorstvo podujatí, prezentáciu veľtrhov, reklamu prostredníctvom TV, rádia, tlače a online alebo prostredníctvom osobného kontaktu. Po vygenerovaní potenciálnych zákazníkov pomocou týchto metód je zvyčajne zodpovednosťou obchodnej spoločnosti sledovať a rozvíjať obchodné vzťahy s týmito zákazníkmi.

Vďaka outbound marketingu spoločnosti šíria sieť a dúfajú, že získajú zákazníkov opakovaným vnucovaním ich správ bez toho, aby vedeli, či zákazníci chcú tieto správy dostávať. Toto sa bežne označuje ako marketingová metóda, keď spoločnosť narúša tok aktivít človeka, aby upútal jeho pozornosť a podporilo posolstvo.

Bolo vyvinuté úsilie na obmedzenie niektorých zneužívaní odchádzajúceho marketingu, ako je napríklad zákon z roku 2003, ktorý vyžaduje, aby spoločnosť jasne označila aj e-maily ako aj jednotlivcom poskytnúť možnosti odhlásenia, aby prestali dostávať správy a ďalšie ustanovenia.

Spotrebiteľská znalosť outbound marketingu môže byť pre spoločnosť pozitívna alebo negatívna, outbound marketing môže zvýšiť povedomie o značke alebo odcudziť spotrebiteľov.

  •  Prečítajte si aj náš blog