Google Partner

Marketingový slovník

Photoshop

Photoshop

Čo je Photoshop?
Photoshop je softvér na úpravu fotografií a rastrový grafický dizajn, ktorý používateľom umožňuje vytvárať, upravovať a manipulovať s rôznymi grafikami, ako aj s digitálnym umením. Umožňuje tiež vytvárať a upravovať rastrové obrázky s viacerými vrstvami a importovať obrázky v rôznych formátoch súborov. Photoshop je vyvinutý spoločnosťou Adobe Systems pre Windows aj MacOS.

Budeme sa zaoberať Photoshopu a mnohými funkciami, ktoré bežne používajú všetci dizajnéri na vytváranie kompozitov alebo akéhokoľvek dizajnu alebo na vytváranie akýchkoľvek ilustrácií alebo dokonca len na jednoduché retušovanie v najnovšej verzii Photoshopu.

Photoshop dokáže najbežnejšími funkciami, ako sú pracovný priestor, vrstvy, inteligentné objekty, režimy prelínania, techniky výberu, filtre a oveľa viac. Photoshop má nevyhnutné funkcie, ktoré každý dizajnér používa pri práci s grafikou.

  •  Prečítajte si aj náš blog