• Google Partner

Redakčný kalendár

Redakčný kalendár

Redakčný kalendár je nástroj, ktorý používajú vydavatelia, firmy a blogeri na plánovanie vytvárania, zverejňovania a propagácie obsahu v rôznych mediálnych kanáloch, ako sú blogy, e-mailové spravodaje, sociálne médiá a tlačené články. Redakčný kalendár by mal byť súčasťou rozsiahlejšej obsahovej marketingovej stratégie, aby ste mohli pravidelne oslovovať čo najväčšie publikum.

Príklad
Redakčný kalendár používajú vydavatelia, firmy a blogeri na plánovanie publikovania obsahu v rôznych mediálnych kanáloch, ako sú blogy, e-mailové spravodaje, sociálne médiá a články v tlačenej podobe.

  •  Prečítajte si aj náš blog