• Google Partner

Rýchlosť internetu

Rýchlosť internetu

Výkon internetového pripojenia, ktorý je založený na počte bajtov za sekundu, ktorými dáta putujú zo zariadenia používateľa na internet (nahrávanie) a z internetu (sťahovanie). V závislosti od typu pripojenia sa rýchlosť výrazne líši. Rýchlosť sťahovania je vyššia ako rýchlosť nahrávania, pretože krátka požiadavka na webovú stránku (upload) má za následok oveľa väčšie sťahovanie webových stránok, obrázkov a videí.

Prístup na internet cez kábel, DSL, FiOS a satelit je spoplatnený maximálnou rýchlosťou sťahovania/odovzdávania. Ceny od mobilného operátora sú založené na bajtoch prenosu dát v oboch smeroch (pozri dátové plány operátora ) a rýchlosť sťahovania sa môže výrazne líšiť v závislosti od aktuálnej polohy a aktivity.

  •  Prečítajte si aj náš blog