Google Partner

Marketingový slovník

SEO audit

SEO audit

SEO audit - optimalizácie pre vyhľadávače (SEO) je proces analýzy, do akej miery webová prezentácia súvisí s osvedčenými postupmi. Vykonanie SEO auditu je zvyčajne prvým krokom pri vytváraní plánu implementácie na zvýšenie výkonu. Tento plán bude zahŕňať akcie, ktoré zvýšia hodnotenie vyhľadávacích nástrojov, aby prilákali viac návštevníkov, potenciálnych zákazníkov a výnosov. Audit poskytuje lepší prehľad o výkonnosti webu, štruktúre a témach jednotlivých stránok a celkovej návštevnosti .

SEO audit zvyčajne odhalí:

  • Prehľad o konkurencii
  • Obsahové medzery
  • Problémy s používateľskou skúsenosťou
  • Možné problémy mimo lokality
  • Problémy so SEO na stránke
  • Problémy so štruktúrou webu
  • Technické problémy SEO

 

  • Pre dlhodobú úspešnosť webovej stránky je dôležité často vykonávať SEO audit. Dá sa to považovať za zdravotnú prehliadku alebo vysvedčenie pre webovú stránku. Ak napríklad vyhľadávací nástroj, ako je Bing alebo Google , zmení svoj algoritmus, aby používateľom poskytoval lepšie výsledky vyhľadávania, audit SEO by zistil, kde je možné upraviť obsah webovej lokality, aby sa jej hodnotenie pomocou nového algoritmu zvýšilo.
  •  Prečítajte si aj náš blog