Marketingový slovník

Social media manager

Social media manager

Manažéri sociálnych médií sú zodpovední za zastupovanie spoločnosti na sociálnych sieťach ako jediný hlas značky. Reagujú na komentáre, zostavujú kampane a tvoria obsah. Títo odborníci poskytujú organizáciám usmernenia potrebné na zlepšenie ich online prítomnosti na sociálnych médiách.

S jasnými cieľmi ako „zlepšiť návštevnosť webových stránok“ alebo „optimalizovať povedomie o značke“, manažéri sociálnych médií rozšíria vaše podnikanie prostredníctvom sociálnych sietí, ako sú Facebook, Instagram a Twitter. Pred desiatimi rokmi táto pracovná pozícia neexistovala. V súčasnosti čoraz viac spoločností využíva sociálne médiá na získavanie zákazníkov a správa sociálnych médií je často nevyhnutná.

  •  Prečítajte si aj náš blog