Marketingový slovník

Webový prehliadač

Webový prehliadač

Prehliadač je aplikačný program, ktorý poskytuje spôsob prezerania a interakcie so všetkými informáciami na World Wide Web. To zahŕňa webové stránky, videá a obrázky. Slovo „prehliadač“ vzniklo pred webom ako všeobecný termín pre používateľské rozhrania, ktoré vám umožňujú prechádzať (prechádzať a čítať) textové súbory online. Mnoho ľudí dnes používa webové prehliadače na prístup na internet a považuje sa to takmer za nevyhnutnosť v každodennom živote.

Webový prehliadač je  klientsky  program, ktorý používa  HTTP  (Hypertext Transfer Protocol) na odosielanie požiadaviek webových  serverov v rámci internetu  v mene používateľa prehliadača. Väčšina prehliadačov podporuje e-mail a File Transfer Protocol (FTP), ale pre tieto internetové protokoly nie je potrebný webový prehliadač a populárnejšie sú špecializovanejšie klientske programy.

  •  Prečítajte si aj náš blog