Google Partner
Garantujeme Vám miesto na prvej strane Google vyhľadávača!

Cielom služby Optimalizácia pre vyhľadávače je zobrazenie Vašich web stránok na prvej strane v neplatenom vyhľadávaní na základe vyhadávacieho dopytu.

Základný SEO audit máte u nás zadarmo!

Optimalizácia pre vyhľadávače


SEO
(Serch Engine Optimization) je súbor procesov zamerných na zlepšenie viditeľnosti webovej stránky vo vyhľadávačoch, ako je napríklad Google, s cieľom získať väčšiu organickú návštevnosť. SEO zahŕňa postupy, metódy a stratégie, pomocou ktorých sa viete dostať vyššie vo výsledkoch vyhľadávania.


Výsledkom správnej optimalizácie sú


- Vyššia viditeľnosť internetovej stránky
- Ľahšia dohladateľnosť poteciálnymi zákazníkmi
- Zvýšená návštevnosť
- Vyššia pravdepodobnosť nákupu vašich produktov a služieb


Optimalizácia pre vyhľadávače
Prečo je SEO užitočné pre Váš biznis?
SEO
SEO
SEO
SEO
SEO
SEO

Ďalšie výhody SEO

- Zvýšená organická návštevnosť: Efektívne SEO stratégie prinášajú organickú návštevnosť na vaše stránky bez nutnosti platenia za reklamu. To znamená viac návštevníkov a potenciálnych zákazníkov.


- Zlepšená používateľská skúsenosť: SEO sa zameriava na optimalizáciu rôznych aspektov webových stránok, čo zlepšuje používateľskú skúsenosť a znižuje mieru odchodu z webu.


- Zvýšená dôveryhodnosť a autorita: Vyššia pozícia vo výsledkoch vyhľadávania prináša dôveryhodnosť a autoritu vašej značke, čo môže viesť k vyššej konverznej miere a lojálnym zákazníkom.

- Merateľnosť a analýza: SEO umožňuje sledovať a analyzovať výkonnosť vašich stránok pomocou nástrojov ako Google Analytics.

Čo Vám ponúkame

Pomôžeme Vám identifikovať silné a slabé stránky a optimalizovať Vašu stratégiu.
 
Spolu vyťažíme maximum z neplateného-organického vyhľadávania. Od klasifikačnej analýzy kľúčových slov, SEO analýzu až po realizáciu s Vašim vývojárom. Výsledky sa ukážu po cca 6 mesiacoch od začatia prác, preto je vhodné túto službu kombinovať s Reklamami na internete.
 
Zrýchlime načítanie vašich web stránok implementáciou nášho nástroja bez úpravy kódu.
SEO audit

Základný SEO audit dodávame našim klientom zadarmo!

SEO analýza
 
Výstupom SEO analýzy je technický dokument, ktorý obsahuje informácie o aktuálnom stave Vašich web stránok zo SEO hľadiska. Prvky z dokumentu zapracuje do web stránok Váš vývojár.

SEO
s garanciou

Obchodný cieľ

Obchodný cieľ

Predaj produktov alebo služieb, zvýšenie objednávok
Stratégia

Stratégia

Návrh vhodnej predajnej stratégie je úvod úspechu
Meranie, nastavenie

Meranie, nastavenie

Dôležité je to aby sme vedeli odkiaľ chodia zákazníci
Spustenie

Spustenie

Zber dát a pravideľná optimalizácia v prospech progresu
Vyhodnotenie

Vyhodnotenie

Pravideľné vyhodnotenie je základom dlhodobého úspechu

Garancia 1. strany
na Google!

Kontaktujte nás

Telefonické konzultácie poskytujeme zadarmo
+421 (0) 908 771 673
Prídeme k Vám?
info@roi-index.com

On-page SEO: Týka sa všetkých aktivít, ktoré sa vykonávajú priamo na webovej stránke s cieľom zlepšiť jej pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania. Zahŕňa optimalizáciu obsahu, HTML kódu a štruktúry stránky. Medzi kľúčové faktory patria:


Kľúčové slová: Výber a použitie správnych kľúčových slov v obsahu, nadpisoch, meta tagoch, URL adrese a alt textoch obrázkov.

Kvalita obsahu
: Tvorba hodnotného, relevantného a originálneho obsahu, ktorý odpovedá na otázky a potreby používateľov.


Interné odkazy
: Používanie interných odkazov na navigáciu používateľov a rozloženie autority medzi stránkami.


Technické aspekty
: Optimalizácia rýchlosti načítania stránky, zabezpečenie responzívneho dizajnu a použiteľnosti na mobilných zariadeniach, správne použitie štruktúrovaných dát (schema markup).

 

Off-page SEO: Týka sa všetkých aktivít mimo webovej stránky, ktoré zlepšujú jej autoritu a reputáciu v očiach vyhľadávačov. Medzi hlavné faktory patria:


Backlinky (spätné odkazy): Získavanie kvalitných odkazov z iných relevantných a autoritatívnych webových stránok, ktoré ukazujú na vašu stránku.

Sociálne signály
: Aktivita na sociálnych médiách, zdieľanie obsahu a získavanie spätnej väzby od používateľov.


Online PR
: Správa recenzií, spolupráca s influencermi a budovanie dobrého mena značky na internete.

 

SEO je komplexná disciplína, ktorá vyžaduje dôkladnú analýzu, strategické plánovanie a pravidelnú údržbu, aby bola efektívna. Dobre vykonaná SEO optimalizácia môže výrazne zvýšiť organickú návštevnosť webovej stránky, zlepšiť jej viditeľnosť, dôveryhodnosť a celkový úspech na internete.

SEO pre e-shopy má svoje špecifiká a vyžaduje prispôsobenie stratégií tak, aby reflektovali potreby online obchodu. Hlavným cieľom je zvýšiť viditeľnosť produktov vo vyhľadávačoch, prilákať relevantných návštevníkov a konvertovať ich na zákazníkov. Tu je prehľad kľúčových aspektov SEO optimalizácie pre e-shopy:


On-page SEO pre e-shopy

 1. Výskum kľúčových slov:

  • Produktové kľúčové slová: Zamerajte sa na konkrétne názvy produktov a značiek.
  • Long-tail kľúčové slová: Používajte podrobné frázy, ktoré presne opisujú produkty, napr. „modré pánske kožené topánky“.
  • Kategórie a podkategórie: Optimalizujte kľúčové slová pre kategórie produktov, aby ste oslovili širšie publikum.
 2. Optimalizácia produktových stránok:

  • Názvy produktov (title tags): Použite jasné a popisné názvy, ktoré obsahujú hlavné kľúčové slová.
  • Meta popisy: Vytvorte pútavé a informatívne meta popisy pre každý produkt, obsahujúce kľúčové slová.
  • Produktové popisy: Píšte originálne a detailné popisy produktov, ktoré informujú a presviedčajú zákazníkov.
  • Obrázky: Optimalizujte obrázky pomocou alt textu, názvov súborov a kompresie, aby sa stránky rýchlo načítali.
 3. Struktúra webu:

  • Jasná hierarchia: Použite logickú a intuitívnu štruktúru kategórií a podkategórií.
  • URL adresy: Vytvorte priateľské URL adresy, ktoré obsahujú kľúčové slová a sú ľahko čitateľné.
  • Interné odkazy: Prepojte stránky pomocou interných odkazov, aby ste zlepšili navigáciu a rozloženie SEO hodnoty.
 4. Technické SEO:

  • Rýchlosť načítania stránok: Optimalizujte rýchlosť načítania, pretože pomalé stránky môžu odradiť zákazníkov.
  • Mobilná optimalizácia: Uistite sa, že váš e-shop je plne responzívny a dobre funguje na mobilných zariadeniach.
  • SSL certifikát: Zabezpečte svoju stránku pomocou HTTPS, aby bola dôveryhodná a bezpečná.


Off-page SEO pre e-shopy

 1. Backlinky:

  • Získavanie odkazov: Spolupracujte s blogermi, influencermi a inými webovými stránkami na získanie kvalitných spätných odkazov.
  • Obsahový marketing: Tvorba hodnotného obsahu, ako sú blogy, recenzie a návody, ktorý prirodzene priťahuje odkazy.
 2. Sociálne médiá:

  • Aktivita na sociálnych sieťach: Zdieľajte produkty, ponuky a obsah na sociálnych médiách, aby ste zvýšili dosah a zapojenie.
  • Recenzie a hodnotenia: Povzbudzujte zákazníkov, aby zanechali recenzie a hodnotenia, ktoré môžu zlepšiť vašu dôveryhodnosť.
 3. Lokálne SEO:

  • Google My Business: Ak máte kamenný obchod, optimalizujte profil Google My Business.
  • Lokálne kľúčové slová: Používajte kľúčové slová, ktoré obsahujú názvy miest a regiónov, ak cielite na lokálnych zákazníkov.Analytika a sledovanie

 1. Google Analytics: Používajte Google Analytics na sledovanie návštevnosti, správania používateľov a konverzií.
 2. Search Console: Monitorujte výkonnosť vo vyhľadávačoch pomocou Google Search Console, identifikujte problémy a sledujte kľúčové slová.


Implementácia týchto SEO stratégií môže výrazne zlepšiť výkonnosť vášho e-shopu vo vyhľadávačoch, prilákať viac relevantných návštevníkov a zvýšiť predaje.

 

SEO pre webové stránky je komplexný proces, ktorý zahŕňa rôzne techniky a stratégie zamerané na zlepšenie viditeľnosti webu vo výsledkoch vyhľadávania. Hlavným cieľom je zvýšiť organickú návštevnosť webovej stránky tým, že sa zlepší jej pozícia vo vyhľadávačoch ako Google, Bing a ďalších. Nižšie sú uvedené hlavné aspekty SEO optimalizácie pre webové stránky:

On-page SEO

 1. Výskum kľúčových slov:

  • Identifikácia relevantných kľúčových slov, ktoré vaša cieľová skupina používa.
  • Použitie nástrojov ako Google Keyword Planner, Ahrefs alebo SEMrush na nájdenie kľúčových slov s vysokým objemom vyhľadávania a nízkou konkurenciou.
 2. Optimalizácia obsahu:

  • Kľúčové slová: Integrácia kľúčových slov do titulkov (title tags), nadpisov (H1, H2, H3), meta popisov, URL adries a textu.
  • Kvalitný obsah: Tvorba relevantného, informatívneho a hodnotného obsahu, ktorý rieši problémy a potreby používateľov.
  • Multimediálny obsah: Použitie obrázkov, videí a infografík na zvýšenie angažovanosti používateľov.
 3. Technické SEO:

  • Rýchlosť načítania stránky: Optimalizácia rýchlosti načítania pomocou kompresie obrázkov, minifikácie kódu a využitia CDN (Content Delivery Network).
  • Mobilná optimalizácia: Uistite sa, že váš web je plne responzívny a funguje dobre na mobilných zariadeniach.
  • Struktúra URL: Používajte čitateľné a kľúčovými slovami obohatené URL adresy.
  • Bezpečnosť: Zabezpečte svoj web pomocou HTTPS certifikátu.
 4. Interné odkazy:

  • Prepojenie relevantných stránok na vašom webe na zlepšenie navigácie a rozloženie SEO hodnoty medzi stránkami.
 5. Optimalizácia meta tagov:

  • Title tags: Každá stránka by mala mať unikátny a popisný titulok obsahujúci hlavné kľúčové slová.
  • Meta popisy: Pútavé a informatívne popisy, ktoré lákajú používateľov na kliknutie.


Off-page SEO

 1. Link building:

  • Backlinky: Získavanie kvalitných spätných odkazov z relevantných a autoritatívnych webov.
  • Obsahový marketing: Tvorba hodnotného obsahu, ktorý prirodzene priťahuje odkazy (blogy, články, infografiky).
 2. Sociálne médiá:

  • Aktivita na sociálnych sieťach a zdieľanie obsahu na zvýšenie dosahu a zapojenia.
  • Vytváranie vzťahov s influencermi a komunitami.
 3. Online PR a recenzie:

  • Správa online reputácie a povzbudzovanie zákazníkov, aby zanechali pozitívne recenzie.
  • Publikovanie článkov a tlačových správ na relevantných weboch.

Lokálne SEO

 1. Google My Business:

  • Optimalizácia profilu Google My Business pre lepšie výsledky v lokálnych vyhľadávaniach.
  • Pridávanie aktuálnych informácií, fotiek a recenzií.
 2. Lokálne kľúčové slová:

  • Používanie kľúčových slov s názvami miest a regiónov, aby ste oslovili lokálnych zákazníkov.

Analytika a monitorovanie

 1. Google Analytics:

  • Sledovanie návštevnosti, správania používateľov, konverzií a ďalších kľúčových metrík.
 2. Google Search Console:

  • Monitorovanie výkonnosti vo vyhľadávačoch, identifikácia problémov a sledovanie kľúčových slov.

Neustále zlepšovanie

 1. Aktualizácie obsahu:

  • Pravidelne aktualizujte obsah, aby bol relevantný a aktuálny.
  • Pridávanie nových článkov, blogov a informácií na zvýšenie návštevnosti a angažovanosti.
 2. Testovanie a optimalizácia:

  • Používanie A/B testovania na optimalizáciu konverzných prvkov a používateľskej skúsenosti.

Implementácia týchto SEO stratégií môže výrazne zlepšiť viditeľnosť a výkonnosť vašej webovej stránky vo vyhľadávačoch, prilákať viac relevantných návštevníkov a zvýšiť konverzie.

Odborná konzultácia zadarmo

Prečítajte si čo o nás napísali

epi.sk
sme.sk
zisk.sk
hnonline.sk
markiza.sk

Komu pomáhame