Google Partner
Elevator Pitch

Elevator pitch je slangový výraz na opis krátkeho prejavu, ktorý načrtáva nápad na produkt, službu alebo projekt. Názov pochádza z predstavy, že reč by mala byť prednesená v krátkom časovom úseku jazdy výťahom. Dobrým pravidlom je, že výška zdvihu by mala byť dlhá približne 30 sekúnd, maximálne však 60 sekúnd.

Ebook

Žijeme v dobe všetkého elektronického. Elektronický obchod, elektronické bankovníctvo, elektronické vstupenky, elektronické darčekové karty, elektronické cigarety a zoznam by mohol pokračovať ďalej.

E-shop

E -Shop umožňuje elektronický predaj produktov a služieb spoločnosti pomocou digitálnych sietí. Prostredníctvom inovatívnych informačných a komunikačných technológií E-Shop podporuje a rieši operatívne a strategické úlohy pre oblasť predaja.

E-mail marketing

E-mailový marketing je použitie e-mailu na propagáciu produktov alebo služieb pri rozvíjaní vzťahov s potenciálnymi zákazníkmi alebo klientmi. Ide v podstate o priamu poštu vykonávanú elektronicky namiesto poštovej služby. Získajte informácie o výhodách e-mailového marketingu, metódach, ktoré ho robia správne, a o tom, ako sa porovnáva s niektorými inými formami marketingu.