Marketingový slovník

Elevator Pitch

Elevator pitch je slangový výraz na opis krátkeho prejavu, ktorý načrtáva nápad na produkt, službu alebo projekt. Názov pochádza z predstavy, že reč by mala byť prednesená v krátkom časovom úseku jazdy výťahom. Dobrým pravidlom je, že výška zdvihu by mala byť dlhá približne 30 sekúnd, maximálne však 60 sekúnd.

Ebook

Žijeme v dobe všetkého elektronického. Elektronický obchod, elektronické bankovníctvo, elektronické vstupenky, elektronické darčekové karty, elektronické cigarety a zoznam by mohol pokračovať ďalej.

E-shop

E -Shop umožňuje elektronický predaj produktov a služieb spoločnosti pomocou digitálnych sietí. Prostredníctvom inovatívnych informačných a komunikačných technológií E-Shop podporuje a rieši operatívne a strategické úlohy pre oblasť predaja.

E-mail marketing

E-mailový marketing je použitie e-mailu na propagáciu produktov alebo služieb pri rozvíjaní vzťahov s potenciálnymi zákazníkmi alebo klientmi. Ide v podstate o priamu poštu vykonávanú elektronicky namiesto poštovej služby. Získajte informácie o výhodách e-mailového marketingu, metódach, ktoré ho robia správne, a o tom, ako sa porovnáva s niektorými inými formami marketingu.

Image

Marketingová agentúra ROI index so srdcom pre online marketing. Pomáhame firmám rásť na internete, počítame s návratnosťou investícií do reklamy. Garantujeme Vám prvú stranu na Google pri optimalizácií pre vyhľadávače.

ROI index

Reklama na internete

Sociálne siete

Image
© 2022 ROI index | Marketingová agentúra v Bratislave a Trenčíne
Image

Pomáhame firmám rásť

Office

Krajná 86
Bratislava

Office

Gen. M. R. Štefánika 426
Trenčín

Sídlo

Lermontovova 3
Bratislava
+421 908 771 673