Online marketing

Druhy reklamy na internete

Druhy reklamy na internete zahŕňajú bannerovú, sémantickú, pridruženú, sociálne siete a mobilnú reklamu.

KĽÚČOVÉ BODY

Reklama na internete poskytuje spoločnostiam lacný spôsob zobrazovania personalizovaných reklám vo webových a mobilných rozhraniach. Online reklama sa pri poskytovaní personalizovaných reklám spotrebiteľom vo veľkej miere spolieha na kontextové a behaviorálne zacielenie. Medzi rôzne taktiky mobilnej reklamy patrí reklama na nečinnej obrazovke, inzercia aplikácií a služba DoubleClick pre reklamu.


Druhy reklamy na internete

Jednou z hlavných výhod online reklamy je okamžité zverejňovanie informácií, ktoré nie je obmedzené geografickými alebo časovými obmedzeniami. Inzerenti online môžu prispôsobiť reklamy, vďaka čomu bude zacielenie na spotrebiteľov efektívnejšie a presnejšie. Napríklad Google Ads, Yahoo! Search Marketing a Google AdSense umožňujú zobrazovanie reklám na relevantných webových stránkach alebo vedľa súvisiacich výsledkov vyhľadávania. Na druhej strane majú spotrebitelia väčšiu kontrolu nad obsahom, ktorý vidia, čo ovplyvňuje načasovanie, umiestnenie a viditeľnosť online reklám. V rámci internetového marketingu zahŕňa online reklama obsahovú reklamu, affiliate marketing, marketing vo vyhľadávačoch(SEM) a mobilná reklama.

Grafická reklama

Grafická reklama je použitie webových bannerov alebo bannerových reklám umiestnených na webovej stránke alebo blogu tretej strany na zvýšenie návštevnosti firemnej webovej stránky a zvýšenie povedomia o produkte. Tieto bannery pozostávajú zo statických alebo animovaných obrázkov, ako aj z interaktívnych médií vrátane zvuku a videa. Využitie grafickej reklamy demografické a geografické zacielenie – zachytávanie súborov cookie a histórie prehliadača používateľov na určenie demografických údajov, polohy a záujmov – na zacielenie vhodných reklám na tieto prehliadače.

Okrem kontextového zacielenia je online reklama cielená na základe online správania používateľa. Táto prax je známa ako behaviorálne cielenie. Ak je napríklad známe, že používateľ nedávno navštívil niekoľko automobilových webových stránok na základe analýzy kliknutia povolenej súbormi cookie uloženými v počítači používateľa, tomuto používateľovi sa potom môžu zobrazovať automaticky súvisiace reklamy, keď navštívi iné, neautomobilové stránky. Techniky sémantickej analýzy sa tiež používajú na presnú interpretáciu a klasifikáciu významu alebo kontextu obsahu stránky a následne na jej naplnenie cielenými reklamami. Obsah sémantického webu je úzko prepojený s reklamou, aby sa zvýšil záujem divákov o propagovaný produkt alebo službu.

Affiliate marketing

Affiliate marketing je forma online reklamy, pri ktorej inzerenti umiestňujú kampane potenciálne veľkému počtu vydavateľov, ktorým sa platia mediálne poplatky len vtedy, keď inzerent získa návštevnosť webu. Webová návštevnosť je zvyčajne založená na výzve na akciu alebo merateľnom výsledku kampane, ako je odoslaný webový formulár alebo predaj. Dnes sa to zvyčajne dosahuje prostredníctvom zmluvy s pridruženou sieťou.

Reklama na sociálnych sieťach

Reklama na sociálnych sieťach je forma online reklamy, ktorá sa nachádza na stránkach sociálnych sietí, ako je Facebook. Reklama na sociálnych sieťach môže mať formu priamych zobrazovaných reklám zakúpených na sociálnych sieťach, samoobslužnej reklamy prostredníctvom interných reklamných sietí a zobrazovania reklamy v aplikáciách sociálnych sietí prostredníctvom špeciálnych reklamných sietí aplikácií sociálnych sietí.

Marketing vo vyhľadávačoch (SEM)

Marketing vo vyhľadávačoch je forma marketingu, ktorá sa snaží propagovať webové stránky zvýšením ich viditeľnosti na stránkach s výsledkami vyhľadávacích nástrojov (SERP). Taktika SEM zahŕňa platené umiestňovanie, kontextovú reklamu a platené začlenenie alebo bezplatné techniky optimalizácie pre vyhľadávače na zvýšenie umiestnenia ich reklám. Inzerenti platia vždy, keď používatelia kliknú na ich záznam a sú presmerovaní na ich webovú stránku, a nie za samotnú reklamu. Tento systém umožňuje značkám spresniť vyhľadávanie a získať informácie o svojom trhu.

Mobilná reklama

Reklama na mobilných telefónoch je schopnosť organizácií a jednotlivcov inzerovať svoj produkt alebo službu cez mobilné zariadenia. Mobilná reklama sa vo všeobecnosti realizuje prostredníctvom textových správ alebo aplikácií. Zjavnou výhodou mobilnej reklamy pre značky je, že mobilné zariadenia, ako sú smartfóny, sú zvyčajne v blízkosti majiteľa počas celého dňa. Pre značky to predstavuje nákladovo efektívny spôsob, ako denne dodávať cielené reklamy na mobilných platformách. Technológie, ako je reklama na základe polohy, tiež umožňujú obchodníkom dodávať reklamy v tesnej blízkosti fyzickej polohy spotrebiteľa. Hoci sa reklamy zobrazujú na malom mobilnom rozhraní, mobilní inzerenti majú možnosť dodávať personalizované, a teda efektívne správy.

Rôzne mobilné reklamné taktiky zahŕňajú:

Reklama na nečinnej obrazovke – Majitelia mobilných telefónov uzatvárajú zmluvu s treťou stranou, ktorá umožňuje, aby sa na ich obrazovke zobrazovali reklamy, keď je ich telefón nečinný, výmenou za zľavu alebo inú propagáciu.

Inzercia aplikácií – Spoločnosti navrhujú aplikácie vrátane hier a videí, ktoré výrazne propagujú ich značku.

DoubleClick pre reklamu – služba Google reklama, ktorá značkám umožňuje nakupovať určité kľúčové slová na zvýšenie pozície svojich reklám v rebríčkoch mobilného vyhľadávania.

Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO)

Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) je praxou využívania rôznych stratégií, ktoré umožňujú webovým stránkam získať vysoké hodnotenie na stránkach s výsledkami vyhľadávacích nástrojov (SERPs). Platená reklama vo vyhľadávačoch zvyšuje viditeľnosť a dosah webovej stránky tým, že zobrazuje odkazy na vstupné stránky webovej lokality v hornej alebo dolnej časti SERP. Na rozdiel od toho SEO zvyšuje viditeľnosť a dosah webovej stránky tým, že umožňuje, aby sa webová stránka organicky umiestnila vo výsledkoch vyhľadávania, keď používatelia vyhľadávačov hľadajú určité kľúčové frázy a výrazy.

Niektoré stratégie SEO zahŕňajú vytváranie odkazov, optimalizáciu obsahu na stránke pomocou cielených kľúčových slov, optimalizáciu meta popisov pomocou cielených kľúčových slov a optimalizáciu obsahu blogu pomocou cielených kľúčových slov. Väčšina vyhľadávacích nástrojov hľadá webové stránky používateľov na základe ich vyhľadávaní pomocou zložitých algoritmov, ktoré posudzujú autoritu webových stránok, pričom využívajú širokú škálu stratégií na hodnotenie celkovej kvality a užitočnosti obsahu stránky. Cieľom SEO stratégov je posilniť autoritu stránok v očiach vyhľadávačov vytváraním vysokokvalitného obsahu, ktorý používa relevantné kľúčové výrazy, na ktoré budú odkazovať iné stránky.

Lokálne SEO

je novým trendom v oblasti SEO. Miestne SEO zahŕňa vytváranie obsahu, ktorý je zacielený na konkrétnu geografickú demografickú skupinu. Zahŕňa to aj používanie lokalít s miestnymi zoznamami, ktoré pomáhajú vytvoriť prítomnosť webovej lokality vo výsledkoch vyhľadávania, ktoré sú prispôsobené miestnym používateľom.

Napísali o nás

Nastavíme Vám správne reklamy na internete?

Komu pomáhame s cielenou reklamou