Online marketing

Digitál marketing

Digitál marketing

Opíšeme si čo je digitálny marketing, ako sa používa a napíšeme si jeho využitie v praxi.


Digitálny marketing je pomerne mladé marketingové odvetvie, ktorého potenciál je podmienený charakteristickými atribútmi nových médií. Je v súčasnosti už štandardným elementom komplexnej marketingovej komunikácie. Zahŕňa v sebe prakticky všetku marketingovú komunikáciu operujúcu na základe digitálnych technológií, respektíve nových médií, ako sú nástroje z oblasti internetu, mobilných komunikácií a digitálnych komunikačných prostriedkov.

 

Pojem digitálny marketing popisuje tiež marketingové aktivity, ktoré využívajú nespojitú číselnú formu, zjednodušene povedané, jednotky a nuly. Definícia slova "digitálna" samotné slovo "digitálne" pochádza z latinského "digitus", čiže "prst", pretože prsty sa používali na počítanie.

 

Digitálny marketing sa postupne zo svojho prvotného prostredia – internetu – presúva do stále aktuálnejších prostredí. Jedná sa dnes už v podstate konvenčný marketing v mobilných zariadeniach (mobilné telefóny, smartphony a tablety).

 

Pri zrode digitálneho marketingu bol nástup nových médií, predovšetkým internetu, ktorý sa stal priekopníkom v tomto poli reklamného odvetvia. V okamihu nárastu reklamnej propagácie v online prostredí, respektíve postupného prechodu od tradičných médií (analógových, tlačených), na nové médiá (digitálne), vznikol úplne nový odbor nazývaný ako digitálny marketing, ktorý bol však v počiatku obmedzovaný iba na internetové prostredie.

Úplnou nevyhnutnosťou sa pre tento odbor stávajú také atribúty, ako je flexibilita či schopnosť okamžitej reakcie na aktuálnu situáciu v zmysle dosiahnutia maximálnej možnej efektivity reklamy. V súčasnej dobe sa čoraz viac presadzuje čo najväčšie priblíženie k zákazníkovi pomocou digital signage priamo v čase predaja. Dnešná forma marketingu smeruje k zacieleniu reklamy na čo najužší a špecifický okruh zákazníkov. O tom, že sa digital signage, ako odnož digitálneho marketingu veľmi rýchlo rozvíja, svedčí aj fakt, že len za február 2014 boli využité reklamné priestory v celkovej hodnote 409 miliónov. Najväčším zadávateľom bola Fio banka, ktorá za reklamy zaplatila 14,2 miliónov.

Pomôžeme aj Vám?