Google Partner

Kurz online marketingu

Kurz online marketingu

Marketingová agentúra ponúka kurzy. Od Google Partnera. 1 záujemca = 1 lektor, face to face.
Nazdielame si plochu v počítači a budeme postupovať presne podľa skúseností získaných za 20 rokov v reklame.
Salesprice with discount
Cena s DPH: 192,00 €
Cena bez DPH: 160,00 €
Description

Marketingová agentúra ponúka kurzy. Od Google Partnera. 1 záujemca = 1 lektor, face to face.
Nazdielame si plochu v počítači a budeme postupovať presne podľa skúseností získaných za 20 rokov v reklame.
Nastavíme priamo Vašu reklamu na internete podľa Vašich obchodných cieľov. Samozrejme bude priestor aj na Vaše otázky.
Od vytvorenia reklamných účtov, cez vytvorenie reklamy na mieru, optimalizácia reklamy. Spomenieme si aj časté chyby, ktoré sa robia v praxi.
- reklama vo vyhľadávaní
- reklama v obsahovej sieti
- reklama - remarketing
- nákupy (shopping)
Kurz online marketingu komplexne.

- Webová analytika
- Nastavenie a meranie cieľov
- Nastavenie a meranie konverzií
- Optimalizácia reklamy na internete
- Vyhodnotenie reklamy na internete

Kurz online marketingu je vzdelávací program, ktorý sa zameriava na poskytnutie znalostí a zručností v oblasti digitálneho marketingu. Tento kurz sa zaoberá rôznymi aspektmi online marketingu a poskytuje informácie o stratégiách, nástrojoch a postupoch pre úspešné budovanie a propagáciu online prítomnosti.

Počas kurzu sa účastníci naučia o rôznych disciplínach online marketingu, vrátane SEO (Search Engine Optimization), PPC (Pay-Per-Click) reklamy, sociálnych médií, e-mailového marketingu, obsahového marketingu a analýzy dát. Kurz sa zameriava na poskytnutie praktických zručností a strategických prístupov, ktoré umožňujú vytvoriť efektívne online marketingové kampane a dosiahnuť ciele organizácie.

Cieľom kurzu online marketingu je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o digitálnom marketingu a pripraviť ich na úspešné nasadenie digitálnych marketingových stratégií. Kurz je vhodný pre podnikateľov, marketérov, manažérov, študentov alebo jednotlivcov, ktorí sa zaujímajú o online marketing a chcú získať znalosti a zručnosti pre efektívne využitie digitálneho priestoru na dosiahnutie svojich obchodných cieľov.