Google Partner

Online marketing

Google reklamy, SEO Optimalizácia pre vyhľadávače

Google reklamy, SEO Optimalizácia pre vyhľadávače

V článku je uvedený rozdiel medzi Google reklamou a SEO optimalizáciou pre vyhľadávače, poukážeme na pozitíva i negatíva oboch riešení.


Google reklamy poznáme asi najviac rozšírené reklamy vo vyhľadávaní. Je to najčastejšia forma výkonnostnej reklamy.

Pozitíva Google reklamy vo vyhľadávaní po ich spustení, otázka na pár hodín možno dní, v závislosti na veľkosti a je okamžitý nárast návštevnosti, čo znamená, že Vašej cieľovej skupine v cieľovej lokalite sa zobrazuje textová forma reklamy.

Negatíva Google reklamy je fakt, že sa platí za každý klik na reklamu (CZK). Ak sa však Google reklama vo vyhľadávaní nastaví správne a dôkladne sa meria, je pre každého prínosom. CZK sa pohybuje väčšinou rádovo v centoch ale záleží aj na konkurencii v danej oblasti. Google reklamy vo vyhľadávaní sú zobrazené zelenou farbou. Hore sú 3-4 pozície platenej reklamy vo vyhľadávaní alebo Google nákupy hore, prípadne zprava.

Pod pozíciami Google reklamy sa zobrazuje organické / neplatené vyhľadávanie. Organické vyhľadávanie ovplyvňuje služba SEO optimalizácia pre vyhľadávače.

Pozitívne na organickom vyhľadávaní je to, že sa neplatí za žiadny klik.

Negatívne je, že sa výsledky dostavia od začatia prác na SEO službe až po cca 6 mesiacoch, tento čas nie je možné skrátiť, záleží na strane Google a indexácií.

Výsledkom SEO je garancia prvej strany na vopred definované kľúčové slová vo výsledku vyhľadávania v neplatenom vyhľadávaní.

 

Google reklamy vo vyhľadávaní

 

Ideálnym riešením je kombinácia oboch služieb. Google reklamy sú aktívne hneď po spustení, ťažíme z tohto predajného kanála a paralelne dlhodobo pracujeme na SEO.