Google Partner

Online marketing

SEO analýzy – ako na lepšie pozície vo vyhľadávaní s uznávanými SEO nástrojmi

SEO analýzy – ako na lepšie pozície vo vyhľadávaní s uznávanými SEO nástrojmi

SEO analýza obsahuje údaje o aktuálnom stave Vašich web stránok alebo eshope, poukazuje na nedostatky, ktoré je potrebné upraviť, doplniť alebo zmeniť.


V kvalitnej SEO analýze nájdete aj odporúčania akým smerom ísť pre stanovenie obchodných cieľov a najmä získania vyhľadávacích pozícií, ktoré Vám pomôžu vo Vašom businesse.

Naše SEO analýzy obsahujú aj UX analýzu, aby Vaši zákazníci mali pôžitok z návštevy Vašich web stránok, aby im nič nechýbalo, nestrácali sa na webe a vždy splnili Vaše ciele.

V praxi bežne nahrávame plochu návštevníkov, kde je presne vidieť pohyb myši návštevníkov na Vašich web stránkach.

Naše SEO riešenia Vám garantujú prvú stranu vo výsledkoch vyhľadávania v neplatenom, organickom vyhľadávaní, na vopred definované kľúčové slová a vyhľadávacie frázy.

Obľúbené SEO nástroje, ktoré radi používame pre tunajší trh a okolité krajiny je Collabim a pri svetových online projektoch určite Ahrefs, na trhu sú aj ďalšie SEO nástroje, spomeniem napr. MajesticSEO alebo SEMrush.

Výstup každej dobrej SEO analýzy je technický dokument, ktorý použijú Vaši vývojári na implementáciu prvkov SEO analýzy do Vášho online projektu.

Ako postupovať pri získavaní lepších pozícií vo vyhľadávaní?

 

  1. SEO analýza, my dodávame aj s UX analýzou
  2. Implementácia SEO prvkov, na základe SEO & UX analýzy
  3. Prepojenie web stránok s analytickými nástrojmi Google Search Console, Google Analytics a samozrejme SEO nástroj Ahrefs alebo Collabim
  4. Klasifikačná analýza kľúčových slov, získate tým prehľad na aké vyhľadávacie frázy sa Vám oplatí optimalizovať obsah web stránok
  5. Pri tomto bode sa získa aktuálny stav pozícií a sleduje sa nárast pozícií v organickom vyhľadávaní a práce sa vykonávajú tak aby bol cieľ splnený, pri zadaní kľúčových fráz aby sa práve ten Váš web zobrazoval na prvej strane v neplatenom vyhľadávaní. Tento cieľ sa dostaví po čase asi 6 mesiacov, tento čas, žiaľ nie je možné skrátiť, záleží na indexácií zo strany Google.

 

Bežne v praxi zistíme pri nových klientoch, že organickú návštevnosť majú minimálne alebo vôbec žiadnu, to znamená, že na internete nie sú viditeľní a toto je naša práca, získať potrebné pozície, návštevnosť a tým pádom plniť obchodné ciele klientov.

 

Pri práci na SEO službe dochádza k úzkej dlhodobej komunikácií SEO špecialistu s Vašimi vývojármi.

 

Práca na SEO pre Vaše web stránky je dlhodobá. Po získaní požadovaných pozícií práce je na udržaní pozícií vo vyhľadávaní. Ak zapracuje na svojom SEO Vaša konkurencia, skúsený SEO špecialista vykoná potrebnú prácu aby práve Vaše web stránky neboli posunuté na ďalšie priečky vo vyhľadávaní.

 

Naši klienti nás oslovujú aby sme im pomohli dosahovať vyššie pozície vo vyhľadávaní a tak klient získa vyššiu návštevnosť, väčšie publikum sa dozvie o ich ponuke produktov alebo služieb a kontaktujú ich. Viete na akých pozíciách sú Vaše web stránky?

Pomáhame firmám rásť.