Online marketing

Kľúčové slová

Kľúčové slová

Kľúčové slová sa používajú pomerne často na internete vo viacerých spojeniach.


Využívame ich pri cielenej Google reklame, používajú sa aj pri písaní článkov do blogu ale aj pri popisoch produktov, čo je oblasť Optimalizácia pre vyhľadávače.

V Goole ads sa na základe správneho výberu a zhody kľúčových slov spúšťa zobrazovanie reklamy. Ak inzerujú viacerí inzerenti na rovnaké kľúčové slová, vyhľadávací dopyt ide do aukcie a zoznam výherných aukcií – inzerentov, potom sa zobrazí ich reklama.

Na správny výber kľúčových slov sa používa Analýza kľúčových slov, ktorá sa vykonáva vždy pred spustením PPC reklamy a je ju možné použiť i pre optimalizáciu pre vyhľadávače.

S kľúčovými slovami a synonymami i homonymami pracuje každý copywriter pri písaní originálnych textov.

Pri písaní je vhodné sa inšpirovať inými subjektami ale v zabrániť kopírovaniu, toto vie Google až penalizovať formou zhoršenia pozícií v neplatenom vyhľadávaní.

Originálny a pútavý text je kráľ internetu.

Dbáme na to aby text bol zaujímavý pre Google i návštevníka, prípadne spomenieme iný pohľad, ktorý hovorí, že je potrebné písať pre návštevníkov a nie pre robotov, ideálne riešenie je vystihnúť stred medzi oboma pohľadmi.

 

Kľúčové slová

 

Správne použitie kľúčových slov v reklame na internete a na web stránkach, spojíme relevanciu reklamného textu a textového obsahu na landing page je kľúč k úspechu.

Kľúčové slová sa používajú aj pri obrázkoch na web stránkach ako alternatívny textový obsah a umiestňuje sa do tágu ALT

<img src=“./images/klucove-slova.jpg“ alt=“Kľúčové slová“ >

Kľúčové slová je výborné používať aj v nadpisoch H1, H2, H3, H4 a H5, prípadne H6, pri nadpisoch nezabudnite na ich chronológiu a pamätajte, že nadpis najvyššej úrovne H1 má byť len jeden na web stránke. Ak web stránky obsahujú viaceré pod-stránky, na každej pod-stránke vždy len jeden nadpis H1 s vhodnými kľúčovými slovami.