Marketingový slovník

URL

URL (uniform resource locator) je typ jednotného identifikátora zdroja (URI), ktorý poskytuje spôsob prístupu k informáciám zo vzdialených počítačov, ako je webový server a cloudové úložisko.

Obsahuje rôzne prvky vrátane sieťového komunikačného protokolu, subdomény, názvu domény a jej rozšírenia.