Marketingový slovník

Outbound marketing

Outbound marketing je tradičná forma marketingu, pri ktorej spoločnosť nadväzuje kontakt s potenciálnymi zákazníkmi. Príklady metód outbound marketingu zahŕňajú volanie na štúdium, posielanie nevyžiadaných e-mailov/ spamov , direct mail, billboardy, sponzorstvo podujatí, prezentáciu veľtrhov, reklamu prostredníctvom TV, rádia, tlače a online alebo prostredníctvom osobného kontaktu. Po vygenerovaní potenciálnych zákazníkov pomocou týchto metód je zvyčajne zodpovednosťou obchodnej spoločnosti sledovať a rozvíjať obchodné vzťahy s týmito zákazníkmi.

Organická návštevnosť/organika

Organické vyhľadávanie označuje výsledky vyhľadávania vyhľadávacieho nástroja, ktoré nemožno ovplyvniť platenou reklamou. Výsledky organického vyhľadávania sú zoradené podľa ich relevantnosti k hľadanému výrazu. Organické výsledky vyhľadávania preto neobsahujú reklamy, ale môžu obsahovať úryvky vyhľadávania, ako sú mapy, obrázky, články alebo graf.

Open space

Keď doplníte pokročilý súbor ľudí, dostanete možnosť spoluvytvoriť svoje vlastné učenie, poskytnete práve dostatočné rozšírenie štruktúry na zabezpečenie a stlačíte tlačidlo Štart – to je Open Space, štýl samoorganizovanej „nekonferencie“. Open Space sa perfektne hodí k agilným hodnotám.

Online marketing

Online marketing sa vzťahuje na marketingové techniky a stratégie, ktoré využívajú internet na zacielenie na potenciálnych zákazníkov. Ide o súbor metodík a nástrojov, ktoré marketingoví manažéri používajú na propagáciu tovarov a služieb prostredníctvom internetu.

Image

Marketingová agentúra ROI index so srdcom pre online marketing. Pomáhame firmám rásť na internete, počítame s návratnosťou investícií do reklamy. Garantujeme Vám prvú stranu na Google pri optimalizácií pre vyhľadávače.

ROI index

Reklama na internete

Sociálne siete

Image
© 2022 ROI index | Marketingová agentúra v Bratislave a Trenčíne
Image

Pomáhame firmám rásť

Office

Krajná 86
Bratislava

Office

Gen. M. R. Štefánika 426
Trenčín

Sídlo

Lermontovova 3
Bratislava
+421 908 771 673