Google Partner

Marketingový slovník

KPI

Kľúčový ukazovateľ výkonnosti (KPI) je merateľná hodnota, ktorá ukazuje, ako efektívne spoločnosť dosahuje kľúčové obchodné ciele. Organizácie používajú KPI na vyhodnotenie svojho pokroku a úspechu pri dosahovaní cieľov. 

Konverzia

V marketingu dochádza ku konverzii, keď používateľ urobí niečo v reakcii na výzvu na akciu umiestnenú v reklame, ponuke alebo upozornení. Akcia, ktorá sa kvalifikuje ako „konverzia“, sa môže líšiť, v prípade mobilných zariadení to môže byť stiahnutie, inštalácia, registrácia alebo nákup.

Kľúčové slovo

Kľúčové slovo je výraz používaný v digitálnom marketingu na opis slova alebo skupiny slov, ktoré používateľ internetu používa na vyhľadávanie vo vyhľadávači alebo na paneli vyhľadávania.