• Google Partner

Dark web

Dark web

Dark web je súčasťou internetu, ktorý nie je viditeľný pre vyhľadávače a na prístup k nemu je potrebné použiť anonymizačný prehliadač s názvom Tor.

 

Definícia Dark webu
Dark web je časť internetu, ktorá nie je indexovaná vyhľadávacími nástrojmi. Nepochybne ste už počuli hovoriť o „dark webe“ ako o ohnisku kriminálnej činnosti – a je to tak. Výskumníci Daniel Moore a Thomas Rid z King's College v Londýne klasifikovali obsah 2 723 živých dark webových stránok počas piatich týždňov v roku 2015 a zistili, že 57 % hostí riešilo nezákonný materiál. 

Štúdia Into the Web of Profit z roku 2019 , ktorú uskutočnil Dr. Michael McGuires z University of Surrey, ukazuje, že veci sa zhoršili. Počet záznamov na dark webe, ktoré by mohli poškodiť podnik, sa od roku 2016 zvýšil o 20 %. Zo všetkých záznamov (okrem tých, ktoré predávajú drogy), 60 % môže potenciálne poškodiť podniky.

  •  Prečítajte si aj náš blog