Marketingový slovník

Grafik/grafický dizajnér

Grafik/grafický dizajnér

Grafický dizajn je remeslo, kde profesionáli vytvárajú vizuálny obsah na komunikáciu správ. Aplikovaním vizuálnej hierarchie a techník rozloženia stránky používajú dizajnéri typografiu a obrázky na splnenie špecifických potrieb používateľov a zameriavajú sa na logiku zobrazovania prvkov v interaktívnych návrhoch, aby optimalizovali používateľskú skúsenosť.

Grafický dizajn je o vizuálnom formovaní používateľského zážitku
Grafický dizajn je staroveké remeslo, ktoré sa datuje od egyptských hieroglyfov až po najmenej 17 000 rokov staré jaskynné maľby. Je to termín, ktorý vznikol v tlačiarenskom priemysle 20. rokov minulého storočia. Naďalej pokrýva celý rad činností vrátane tvorby loga. Grafický dizajn sa v tomto zmysle týka estetickej príťažlivosti a marketingu. Grafickí dizajnéri priťahujú divákov pomocou obrázkov, farieb a typografie. Grafickí dizajnéri pracujúci v oblasti dizajnu používateľskej skúsenosti (UX) však musia zdôvodniť štylistické voľby týkajúce sa napríklad umiestnenia obrázkov a písma prístupom zameraným na človeka. To znamená, že sa pri vytváraní dobre vyzerajúcich návrhov, ktoré maximalizujú použiteľnosť, musíte sa zamerať na svojich konkrétnych používateľov a snažiť sa s nimi čo najviac vcítiť. Estetika musí slúžiť účelu – v dizajne UX nevytvárame umenie pre umenie. Grafickí dizajnéri sa teda musia zamerať na vizuálny dizajn . Pri navrhovaní pre UX by ste mali:

Zvážte informačnú architektúru svojich interaktívnych návrhov, aby ste zaistili dostupnosť pre používateľov.

Využite zručnosti grafického dizajnu na vytvorenie diela, ktoré zohľadňuje celú používateľskú skúsenosť vrátane schopností používateľov vizuálneho spracovania.

  •  Prečítajte si aj náš blog
Image

Marketingová agentúra ROI index so srdcom pre online marketing. Pomáhame firmám rásť na internete, počítame s návratnosťou investícií do reklamy. Garantujeme Vám prvú stranu na Google pri optimalizácií pre vyhľadávače.

ROI index

Reklama na internete

Sociálne siete

Image
© 2022 ROI index | Marketingová agentúra v Bratislave a Trenčíne
Image

Pomáhame firmám rásť

Office

Krajná 86
Bratislava

Office

Gen. M. R. Štefánika 426
Trenčín

Sídlo

Lermontovova 3
Bratislava
+421 908 771 673