Google Partner

Marketingový slovník

Marketingová stratégia

Marketingová stratégia

Marketingová stratégia môže naštartovať vaše podnikanie k úspechu. Zistite, prečo a ako ho vytvoriť pre vašu firmu.

Marketingová stratégia je dlhodobá vízia, ktorá svojim zákazníkom načrtáva hodnotovú ponuku podniku. Namiesto opisu konkrétnych akcií požadovaných v konkrétnych reklamných kampaniach sa marketingové stratégie používajú ako kompas na nasmerovanie celkového marketingového úsilia.

Aj keď môže byť lákavé skočiť dopredu a okamžite vypracovať marketingový plán, ukázalo sa, že marketingové stratégie zlepšujú úspech. Čítajte ďalej a dozviete sa viac o tom, čo je marketingová stratégia, prečo je dôležitá, o rôznych typoch marketingovej stratégie a o tom, čo musíte urobiť, aby ste si ju vytvorili sami. 

Čo je to marketingová stratégia? 
Marketingová stratégia je prehľad o tom, ako podnik alebo organizácia formuluje svoju celkovú hodnotovú ponuku svojim zákazníkom. Vo všeobecnosti marketingová stratégia načrtáva ciele podniku, jeho cieľový trh, nákupcov, konkurentov a hodnotu pre zákazníkov. Poskytuje dlhodobú víziu pre celkové marketingové úsilie, často s pohľadom na mnoho rokov dopredu. 

Výhody marketingovej stratégie
Marketingové stratégie môžu mať merateľný vplyv na úspech. 

Napríklad v roku 2022 vykonali prieskum medzi 3 599 obchodníkmi a blogermi, aby identifikoval ich najúspešnejšie marketingové postupy. Zistili, že obchodníci, ktorí zdokumentovali svoju marketingovú stratégiu, mali o 331 percent vyššiu pravdepodobnosť, že budú úspešní ako tí, ktorí tak neurobili. Okrem toho sa zistilo, že obchodníci, ktorí boli najviac organizovaní, majú o 674 percent vyššiu pravdepodobnosť, že budú úspešní ako tí, ktorí nie.

Čas na vytvorenie marketingovej stratégie sa môže v budúcnosti vyplatiť.

  •  Prečítajte si aj náš blog