Marketingový slovník

Brainstorming

Brainstorming

Brainstorming je metóda generovania nápadov a zdieľania vedomostí na vyriešenie konkrétneho obchodného alebo technického problému, pri ktorej sú účastníci povzbudzovaní, aby premýšľali bez prerušenia. Brainstorming je skupinová aktivita, pri ktorej sa každý účastník podelí o svoje nápady hneď, ako im prídu na myseľ. Na konci stretnutia sú nápady kategorizované a zoradené pre následnú akciu.

 

Pri plánovaní brainstormingu je dôležité jasne definovať tému, ktorej sa treba venovať. Príliš špecifická téma môže obmedziť myslenie, zatiaľ čo zle definovaná téma nevygeneruje dostatok priamo aplikovateľných myšlienok. Dôležité je aj zloženie brainstormingovej skupiny. Mal by zahŕňať ľudí priamo spojených s témou, ako aj tých, ktorí môžu prispieť novými a neočakávanými nápadmi. Môže zahŕňať zamestnancov z vnútra alebo mimo organizácie.

Na zabezpečenie produktívneho stretnutia, ku ktorému prispievajú všetci prítomní, existuje niekoľko „pravidiel“ brainstormingu –

  • Podporujte nové a inovatívne nápady, nech sa na prvý pohľad zdajú akokoľvek zvláštne
  • Množstvo nápadov je dôležitejšie ako kvalita, takže kým sa nápady zdieľajú so skupinou, nediskutuje sa o nich ani sa o nich podrobne nehovorí, toto je vyhradené pre neskoršiu fázu
  • Stavte na nápady, ktoré predložili iní
  • Každý človek a každá myšlienka má rovnakú hodnotu
  • Každý vygenerovaný nápad patrí skôr skupine ako jednotlivcovi, ktorý naň myslel
  • Prečítajte si viac informácií o online marketingu