• Google Partner

Marketingový slovník

Dizajn manuál

Dizajn manuál

Dizajn manuál znamená konštrukčný manuál alebo manuály platné a použiteľné na vývoj, modernizáciu, modernizáciu, renováciu alebo prestavbu, ktoré sú obsahom.

Dizajnová príručka  znamená príručku, ktorá stanovuje dodatočné estetické, dizajnové, skryté a utajené požiadavky platné pre firmy. Projektová príručka môže, ale nemusí, uvádzať príklady rozmiestnenia prvkov, o ktorých sa domnieva, že sú v súlade s nariadeniami . Počiatočnú formu Dizajn manuálu je možné časom aktualizovať.

Dizajn manuál je o vizuálnej identity značky, ktorého cieľom je zabezpečiť konzistentnosť vizuálnej komunikácie naprieč všetkými online a offline kanálmi.

Obsahuje všetky potrebné detailné fakty.

napr. 

  • Presné čísla farieb používaných na web stránkach, logu, manuáloch a pod.
  • Obsahuje šírku a dĺžku podstatných prvkov
  • Obsahuje voľný priestor, ktorý má byť v okolí konkrétnych prvkov
  •  Prečítajte si aj náš blog