Marketingový slovník

Elevator Pitch

Elevator Pitch

Elevator pitch je slangový výraz na opis krátkeho prejavu, ktorý načrtáva nápad na produkt, službu alebo projekt. Názov pochádza z predstavy, že reč by mala byť prednesená v krátkom časovom úseku jazdy výťahom. Dobrým pravidlom je, že výška zdvihu by mala byť dlhá približne 30 sekúnd, maximálne však 60 sekúnd.

Vo finančnom svete predstavuje „Elevator Pitch“ pokus podnikateľa podporiť investora rizikového kapitálu, že do podnikateľského nápadu sa oplatí investovať. Úspešné výberové konanie vo všeobecnosti stačí na to, aby vzbudilo investorovu zvedavosť a pripravilo pôdu pre pokračovanie stretnutia. Práve počas tohto stretnutia podnikateľ predloží investorovi formálnejšiu prezentáciu v nádeji, že získate počiatočný kapitál.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE
Cieľ situácie je možné vzbudiť zvedavosť poslucháča, aby mohol podniknúť akciu, ako napríklad požiadať o ďalšie informácie naplánovať následné stretnutie.
Projektoví manažéri, predajcovia a uchádzači o využitie ponuky ako spôsob marketingu seba, svojich produktov alebo nápadov.
Podnikatelia využívajú ponuky, aby získali počiatočný kapitál od rizikových kapitalistov a investorov.

  •  Prečítajte si aj náš blog
Image

Marketingová agentúra ROI index so srdcom pre online marketing. Pomáhame firmám rásť na internete, počítame s návratnosťou investícií do reklamy. Garantujeme Vám prvú stranu na Google pri optimalizácií pre vyhľadávače.

ROI index

Reklama na internete

Sociálne siete

Image
© 2022 ROI index | Marketingová agentúra v Bratislave a Trenčíne
Image

Pomáhame firmám rásť

Office

Krajná 86
Bratislava

Office

Gen. M. R. Štefánika 426
Trenčín

Sídlo

Lermontovova 3
Bratislava
+421 908 771 673