Google Partner

Marketingový slovník

Internet

Internet

Internet je rozsiahla sieť, ktorá spája počítače po celom svete. Prostredníctvom internetu môžu ľudia zdieľať informácie a komunikovať odkiaľkoľvek s internetovým pripojením.

Pojmy internetu a World Wide Web sa často používajú zameniteľne, ale nie sú úplne to isté. Internet sa vzťahuje len na komunikačný systém vrátane hardvérovej infraštruktúry, zatiaľ čo web je len jednou zo služieb komunikovaných cez internet.

Technopedia vysvetľuje internet
Internet vznikol od vlády USA, ktorá začala v 60. rokoch budovať počítačovú sieť známu ako ARPANET. V roku 1985 zadala americká Národná vedecká nadácia (NSF) vývoj chrbticovej univerzitnej siete s názvom NSFNET.

Systém bol nahradený novými sieťami prevádzkovanými komerčnými poskytovateľmi internetových služieb v roku 1995. veľmi v tomto období bol internet sprístupnený verejnosti vo väčšom rozsahu.

Odvtedy sa internet postupom času rozrastal a vyvíjal, aby uľahčil služby ako:

 • Email
 • Webové audio/video konferenčné služby
  Online filmy a hry
 • Prenos údajov/zdieľanie súborov, často prostredníctvom protokolu FTP (File Transfer Protocol)
 • Instant messaging
 • Internetové fórum
 • Sociálne siete
 • Online nakupovanie
 • Finančné služby
 •  Prečítajte si aj náš blog