• Google Partner

JavaScript

JavaScript

JavaScript je skriptovací alebo programovací jazyk, ktorý vám umožňuje implementovať komplexné funkcie na webových stránkach – zakaždým, keď webová stránka robí viac, než len sedí a zobrazuje statické informácie, na ktoré sa môžete pozrieť – zobrazuje včasné aktualizácie obsahu, interaktívne mapy, animované 2D/ 3D grafika, rolovacie video jukeboxy atď. Môžete sa staviť, že je to pravdepodobne JavaScript. Je to tretia vrstva vrstvového koláča štandardných webových technológií, z ktorých dvom ( HTML a CSS ) sme sa oveľa podrobnejšie venovali v iných častiach.

HTML je značkovací jazyk, ktorý používame na štruktúrovanie a dávanie významu nášmu webovému obsahu, napríklad na definovanie odsekov, nadpisov a tabuliek s údajmi alebo vkladanie obrázkov a videí na stránku.
CSS je jazyk pravidiel štýlu, ktorý používame na aplikovanie štýlu na náš obsah HTML, napríklad nastavenie farieb pozadia a písma a rozloženie obsahu do viacerých stĺpcov.
JavaScript je skriptovací jazyk, ktorý vám umožňuje vytvárať dynamicky aktualizovaný obsah, ovládať multimédiá, animovať obrázky a takmer všetko ostatné. (Dobre, nie všetko, ale je úžasné, čo môžete dosiahnuť pomocou niekoľkých riadkov kódu JavaScript.)

  •  Prečítajte si aj náš blog